Ajankohtaista

Uusin Aivoitus ilmestynyt (tänään)

Aivoituksen numero 3/14 on valmis! Lehden teemana on vapaaehtoistoiminta.

Kolme seminaaria itsemääräämisoikeudesta - ilmoittaudu pikaisesti (tänään)

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu lakia sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä (itsemääräämisoikeuslaki). Laurea-ammattikorkeakoulu järjestää lokakuussa kolme seminaaria, joissa käsitellään uuden lain sisältöä ja laista aiheutuvia lisä- ja täydennyskoulutustarpeita käytännön potilas- ja asiakastyössä.

Sopeutumisvalmennuskurssit vuonna 2015 (4.9.2014)

Aivovammaliitto järjestää tulevana vuonna viisi sopeutumisvalmennuskurssia. Kurssien nimet, ajat ja paikat on nyt selvillä. Hakuajat ja hakulomakkeet lisätään nettiin myöhemmin syksyllä.

Uusia toimintaryhmiä alkamassa (26.8.2014)

Tampereella, Hämeenlinnassa ja Lappeenrannassa ollaan käynnistelemässä uutta toimintaa aivovammautuneille ihmisille ja heidän läheisilleen.
RSS

Koulutuksia syksyllä 2014

Sopeutumisvalmennusseminaari 20.11.2014 Lue lisää!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aivovammaliiton tarkoituksena
on edistää aivovammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina muun väestön kanssa.