Aivovammaliitto

Aivovammaliitto on mukana monenlaisissa tapahtumissa. Aivovamma-asiaa tuodaan tutuksi esimerkiksi erilaisilla messuilla ja toritapahtumilla.

Aivovammaliitto on mukana monenlaisissa tapahtumissa. Aivovamma-asiaa tuodaan tutuksi esimerkiksi erilaisilla messuilla ja toritapahtumissa.

Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina muun väestön kanssa. Toiminnan tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen. Vuonna 1992 perustetun Aivovammaliiton toimintaan kuuluvat oleellisesti

  • neuvonta, ohjaus ja vertaistuki aivovammoihin liittyvissä asioissa
  • tiedottaminen ja koulutus
  • sopeutumisvalmennuskurssien järjestäminen vammautuneille ja heidän läheisilleen
  • yhdistystoiminnan tukeminen
  • vaikuttaminen
  • yhteistyö muiden vammaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Aivovammaliiton strategia 2015-2019

 

© 2019 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU