Aivovammaliitto

Aivovammaliitto on mukana monenlaisissa tapahtumissa. Aivovamma-asiaa tuodaan tutuksi esimerkiksi messuilla ja toritapahtumissa

Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina.

Toiminnan tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen. Vuonna 1992 perustetun Aivovammaliiton toimintaan kuuluvat oleellisesti

  • tiedotus ja koulutus
  • vaikuttaminen
  • neuvonta
  • ohjaus
  • vertaistuki ja kokemustoiminta
  • sopeutumisvalmennus
  • yhdistystoiminnan tuki
  • yhteistyö muiden vammaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa.

 

Aivovammaliiton strategia

Voit tutustua Aivovammaliiton vuosien 2015 – 2019 strategiaan tästä

 

 

© 2019 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU