Tukea aivovammautuneen läheiselle -hanke

Tukea aivovammautuneen läheiselle -hanke on Aivovammaliiton helmikuussa 2019 alkanut kolmevuotinen projekti. Projektin aikana kehitetään voimavaraistavan tuen malli, joka sisältää sekä tiedollista tukea, että vertaistukea aivovammautuneen läheiselle akuutissa vaiheessa. Tuen mallia suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä HUSin, Metropolia-ammattikorkeakoulun, OLKA-toiminnan, Aivotalon, Suomen Neurohoitajat ry:n ja Sairaanhoitajaliiton kanssa.

Vuoden 2019 syyspuolella järjestetään Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä työpajoja, joihin kutsutaan osallistumaan hoitohenkilökuntaa, vammautuneiden läheisiä sekä muita asiantuntijoita.

Työpajoissa kehitellään voimavaraistavan tuen malli, jota lähdetään pilotoimaan vuonna 2020 HUS:n alueella. Työpajoissa kehitetään myös ohjausmateriaaleja niin hoitohenkilökunnalle kuin läheisillekin. Materiaalit lisätään Terveyskylä.fi -sivuston Aivotaloon, jossa ne ovat saatavilla avoimesti. Hankkeen kolmantena vuonna (2021) mallia on tarkoitus jalkauttaa myös muualle Suomeen.

Läheiset pääsevät mukaan mallin kehittämiseen osallistumalla työpajoihin. Läheisiä tarvitaan mukaan myös mallin sekä tuotettujen materiaalien arviointiin. Lisäksi halukkaat voivat osallistua vertaistukihenkilöiden koulutukseen ja olla mukana vertaistuen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vertaistukea suunnitellaan osaksi läheisten tukea jo sairaalassa.

Onko läheiselläsi aivovamma? Oletko kiinnostunut kehittämään läheisille tarjottavaa tukea? Sinulla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa!

Lisätietoja:

Julia Choustikova
projektikoordinaattori
julia.choustikova(at)aivovammaliitto.fi
puh. 050 520 1243

Eeva Paavilainen
projektisuunnittelija
eeva.paavilainen(at)aivovammaliitto.fi
puh. 050 475 1908

 

 

© 2019 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU