Vaikuttaminen

Aivovammaliitto valvoo aivovammautuneiden ihmisten etuja ja oikeuksia. Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammaisten henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina muun väestön kanssa. Toiminnan tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen.

Katso tästä Aivovammaliiton kannanotot ja lausunnot.

Katso myös Järjestöjen sosiaaliturvaopas     ja    Vammaispalvelujen käsikirja

 

© 2019 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU