Tapahtumakalenteri

Tältä sivulta löydät tietoja Aivovammaliiton tapahtumista.

Katso yhdistysten toiminnasta tietoja Yhdistykset-osiossa.

Vuoden 2018 tapahtumiamme voit tarkastella kalenterimuodossa täällä.

26.01.2018

Aivoitus-lehden 1/2018 aineistopäivä

Mitä aineistopäivä tarkoittaa?

Jos olet sopinut Aivovammaliiton tiedottajan Pia Warvaksen kanssa, että kirjoitat Aivoitus-lehteen jutun, tulee sinun toimittaa tekstisi Pialle viimeistään tähän päivämäärään mennessä.

26.01.2018

Aivovammaliiton hallituksen kokous

19.02.-23.02.2018

Sopeutumisvalmennuskurssi VÄSYVYYS-oireisille vammautuneille kuntoutujille

Kurssi on tarkoitettu aivovamman saaneille henkilöille, joilla väsyvyys on merkittävä oire.
Kurssilla saadaan tietoa ja vaihdetaan kokemuksia aivovamman aiheuttamista väsyvyysoireista. Tavoitteena on oppia tunnistamaan oma väsyvyys ja löytää keinoja sen hallintaan, tunnistaa erikseen muut kuin aivovamman aiheuttamat väsyvyyttä pahentavat tekijät ja löytää itsehoitomenetelmiä väsyvyyteen. Kurssilla pohditaan vammautumisen merkitystä ihmissuhteiden kannalta sekä pyritään vahvistamaan omia voimavaroja sekä arjessa yhdessä selviytymistä.

Mitä? Aivovammaliiton sopeutumisvalmennus väsyvyys-oireisille

Milloin? 19.-23.2.2018

Missä? Koivupuisto, (www.koivupuisto.com), Ylöjärvi

Hakuaika: päättynyt ma 27.11.

05.03.-10.03.2018

Aivoitus-lehti 1/2018 ilmestyy

Vuoden 2018 ensimmäisessä Aivoitus-lehden numerossa teemana on

Terapiat ja sopeutumisvalmennus      

Mikä Aivoitus?

Liitto julkaisee Aivoitus-lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2018 aikana painotuksena on muun muassa aivovammatiedon lisääminen ja vaikuttaminen.

10.03.-15.03.2018

SOLUKU-loma: Elämyksiä luonnosta, aikuisille

Lomat on suunnattu kaikille neurologisen vamman tai sairauden saaneille henkilöille Suomessa. Sosiaalisella luontolomatoiminnalla edistetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa erilaisia luontoaktiviteetteja. Toiminnalla pyritään lisää-mään yksilön omatoimisuutta ja elämän mielekkyyttä sekä vahvistamaan sosiaalista verkostoa. Luonto on monelle ihmiselle tärkeä voimavara. Luontolomatoiminnalla pyritään edistämään ihmisten mahdollisuuksia liikkua luonnossa sairaudesta tai vammasta huolimatta.


Missä? Vuokatin Urheiluopisto

Milloin? 10. – 15.3.2018

Hakuaika: 10.12.2017 mennessä

12.03.-18.03.2018

Aivoviikko 12. – 18.3.

Aivoviikon aikana moni järjestö tarjoaa aivoihin liittyvää mielenkiintoista ja aktivoivaa ohjelmaa. Ohjelmaa on sekä sinulle, joka haluat EHKÄISTÄ ongelmia aivojesi kanssa että sinulle, joka jo koet että ”jotain tarttis tehdä”

Vuonna 2018 Aivoviikon teema on Vaali aivojasi.

Katso lisätietoja Facebookista:

https://www.facebook.com/aivoviikko/

 

 

19.03.-23.03.2018

MINDFULNESS-kurssi vammautuneille kuntoutujille

Kurssin tavoitteena on tarjota mindfulness-menetelmän avulla uudenlaisia työkaluja aivovamman aiheuttamiin haasteisiin: kivut, univaikeudet, keskittymisvaikeudet ja väsyvyys sekä antaa työkaluja oman arjen rakentamisen tueksi. Kurssin tavoitteena on auttaa kohtaamaan vammautumisen myötä muuttunut elämäntilanne ja saada valmiuksia jatkaa omatoimista mindfulness-harjoittamista kurssin jälkeisessä arjessa. Kurssilla saa tietoa aivovammasta ja siellä on tilaisuus tavata muita samankaltaisessa tilanteessa olevia. Kurssi tarjoaa myös mahdollisuuden virkistyä ja saada voimavaroja arkipäivän elämään. Kurssia ei suositella vastavammautuneille.

Mikä mindfulness? Mindfulness eli tietoinen hyväksyvä läsnäolo on kaiken sen aistimista, jota tämä hetki tarjoaa. Pysähtymistä ”tässä ja nyt” -hetkeen hyväksyvällä lempeällä asenteella. Menetelmän on tieteellisissä tutkimuksissa ja osallistujien palautteissa todettu vaikuttavan myönteisesti mm. stres-sinhallintakykyyn, unihäiriöihin, ahdistuneisuuteen, uupumuksen ehkäisyyn, kiputilojen kohtaa-miseen ja ihmissuhteisiin. Se auttaa myös selkeyttämään omia tavoitteita, lisää myönteisyyttä ja omien voimavarojen käyttöön ottamista. Itsetuntemus ja itsensä hyväksyminen kehittyvät. Mindfulness koostuu harjoituksista, jotka ovat yksinkertaisia ja helposti opittavissa.

Mitä? Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssi, jolla hyödynnettään mindfulness-menetelmää

Milloin? 19.-23.3.2018

Missä? Piispala, (piispala.fi), Kannonkoski

Hakuaika: Pe 15.12. mennessä, Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella

06.04.2018

Yhdistyspäivä

Lisätietoja tulossa.

07.04.2018

Liittokokous

Aivovammaliiton korkeinta päätäntävaltaa käyttävät kevät- ja syysliittokokoukset, joihin jokainen yhdeksästä aivovammayhdistyksestä valitsee omat viralliset äänivaltaiset edustajansa.

Lisätietoja tulossa. 

13.04.2018

Tapaturmapäivä

Valtakunnallista Tapaturmapäivää vietetään aina perjantai 13. päivänä. Tapaturmapäivällä halutaan kiinnittää huomio tapaturmiin ja niiden ehkäisyyn. Aivovammaliitto järjestää yhteistyössä TaTu ry:n, VAU ry:n, Akson ry:n, Liikenneturvan ja Poliisin kanssa lapsille suunnatun tapaturmapäivän tapahtuman sekä lasten kanssa toimiville ammattilaisille tarkoitetun seminaarin tapaturmapäivään liittyen.

13.04.-14.04.2018

Rovaniemen vertaistukikurssi

23.04.-27.04.2018

PARIKURSSI, sopeutumisvalmennuskurssi vammautuneelle kuntoutujalle ja puolisolle

Kurssi on tarkoitettu pariskunnille, joissa toinen tai molemmat osapuolet ovat aivovammautuneita.
Kurssin tavoitteena on antaa tietoa ja auttaa ymmärtämään aivovammaoireistoa, vahvistaa vammautuneen kuntoutujan ja puolison voimavaroja sekä antaa tukea parisuhteen ylläpitämiseen. Kurssilla vaihdetaan kokemuksia aivovammoista sekä pohditaan yhdessä vammautumisen merkitystä yksilön, parisuhteen ja perheen kannalta.
Kurssiohjelma sisältää ohjattuja ryhmäkeskusteluja, asian-tuntijoiden alustuksia ja niihin liittyviä keskusteluja aivovammoista, parisuhteesta ja seksuaalisuudesta. Kurssilaisten omat toiveet pyritään huomioimaan. Tarjolla on myös liikuntaa ja toiminnallisia ryhmiä.


Mitä? Aivovammaliiton sopeutumisvalmennu kurssi pariskunnille

Milloin? 23. – 27.4.2018

Missä? Hotelli Rauhalahti (www.rauhalahti.fi), Kuopio

Hakuaika: pe 26.1.mennessä, Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella

27.04.2018

Aivoitus-lehden 2/2018 aineistopäivä

Mitä aineistopäivä tarkoittaa?

Jos olet sopinut Aivovammaliiton tiedottajan Pia Warvaksen kanssa, että kirjoitat Aivoitus-lehteen jutun, tulee sinun toimittaa tekstisi Pialle viimeistään tähän päivämäärään mennessä.

01.05.2018

OYS:n aivovammapoliklinikan ensitietokurssi

Lisätietoja ajankohdasta ja paikasta  tulossa. 

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti PPSHP:n alueella asuville.

Myös muista sairaanhoitopiireistä voi hakeutua kurssille hoitavan tahon suosituksesta. Ensitietokurssi on tarkoitettu aivovamman saaneille henkilöille, joilla muuttunut elämäntilanne on aiheuttanut työ- ja toimintakyvyn laskua esim. haasteita elämänhallinnan alueella. Kurssityöryhmä tekee lopullisen valinnan, josta ilmoitetaan kirjeitse.

Kurssilla on tietopohjaisia alustuksia, yhteisiä toiminnallisia ryhmiä ja keskusteluryhmät erikseen sekä kuntoutujille että omaisille. Kurssityöryhmään kuuluvat kuntoutusohjaaja, Aivovammapoliklinikan sairaanhoitaja ja neurologi, sosiaalityöntekijä, psykologi sekä Aivovammaliiton /yhdistyksen edustaja

Kurssi on osallistujille maksuton. Työssäkäyvien on kurssiajalta mahdollisuus saada kuntoutusrahaa korvaamaan ansionmenetystä. Matkakustannukset korvataan Kelan korvausperusteiden mukaisesti.

18.05.-20.05.2018

Läheisten tapahtuma

Vuosi 2018 on Aivovammaliitossa läheisten vuosi ja järjestämme erityisesti aivovammautuneiden läheisille suunnatun tapahtuman 18. – 20. toukokuuta.

Lisätietoja tulossa!

25.05.-27.05.2018

Maailma kylässä -festivaalit

Vuonna 2018 löydät myös Aivovammaliiton Maailma kylässä festareilta. Tule moikkaamaan meitä!

”Kepa ry:n tuottama Maailma kylässä on ilmainen poikkitaiteellinen kulttuurifestivaali, järjestöjen messutapahtuma, ruokakarnevaali ja ajankohtaisten aiheiden keskusteluareena. Festivaali toteutetaan joka kevät toukokuun lopussa.”

Lisätietoa: https://www.maailmakylassa.fi/

 

28.05.-03.06.2018

Aivoitus-lehti 2/2018 ilmestyy

Vuoden 2018 toisessa Aivoitus-lehden numerossa teemana on

Aivovaurion monet kasvot – kuntoutus, omaiset ja läheiset

Mikä Aivoitus?

Liitto julkaisee Aivoitus-lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2018 aikana painotuksena on muun muassa aivovammatiedon lisääminen ja vaikuttaminen.

05.06.-09.06.2018

Oma suunta -kurssi

Kurssi on tarkoitettu 16 – 29 -vuotiaille tapaturmaisesti vammautuneille nuorille ja heidän läheisilleen.

Kursseille haetaan TATU ry:n hakemuslomakkeella, joka toimitetaan osoitteeseen TATU ry, PL 1188, 70211 Kuopio. Vapaita kurssipaikkoja voi kysyä vielä hakuajan päättymisen jälkeenkin.
Lisätietoja kursseista, hakuajoista ja hakemisesta löydät osoitteesta www.tatury.fi tai puhelimella 044 274 7618 tai sähköpostilla kirsi.ronka@tatury.fi


Mitä? Aivovammaliiton ja TATU ry:n yhteistyökurssi nuorille aivovammautuneille ja heidän läheisilleen.

Milloin? 5.-9.6.2018

Missä? paikka vielä avoin

Hakuaika: 8.4.2018 mennessä, TATU ry:n sivuilla olevan linkin kautta

10.06.-15.06.2018

SOLUKU-loma: Voimaa vertaisuudesta, aikuisille

Lomat on suunnattu kaikille neurologisen vamman tai sairauden saaneille henkilöille Suomessa. Sosiaalisella luontolomatoiminnalla edistetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa erilaisia luontoaktiviteetteja. Toiminnalla pyritään lisää-mään yksilön omatoimisuutta ja elämän mielekkyyttä sekä vahvistamaan sosiaalista verkostoa. Luonto on monelle ihmiselle tärkeä voimavara. Luontolomatoiminnalla pyritään edistämään ihmisten mahdollisuuksia liikkua luonnossa sairaudesta tai vammasta huolimatta.


Missä? Hakuaika 10.3.2018 mennessä

Milloin? 10.-15.6.2018

Hakuaika: Yyterin Kylpylähotelli, Pori

Järjestäjä: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry.

11.06.-16.06.2018

Sopeutumisvalmennuskurssi PERHEILLE, joissa on alle kouluikäisiä ja/tai kouluikäisiä lapsia

Kurssin tavoitteena on toimia yhdessä perheenä ja tavata muita vastaavassa tilanteessa olevia. Kurssilla saadaan tietoa aivovammoista, mietitään vammautumisen merkitystä perheen kannalta sekä keskustellaan arjen kokemuksista. Myös lapset saavat ikätason mukaisesti tietoa aivovammoista. Kurssilla keskustellaan selviytymiskeinoista ja vahvistetaan omia voimavaroja sekä tuetaan perheen yhteisiä toimintoja.Osa ohjelmasta on yhteistä kaikille perheenjäsenille, osa erikseen aikuisille ja lapsille eri ikäryhmät huomioon ottaen. Kurssiin sisältyy keskusteluryhmiä sekä asiantuntijoiden alustuksia aivovammoista, perheestä ja parisuhteesta. Toiminnalliset ryhmät sisältävät käden taitoja, liikuntaa ja ulkoilua koko perheen voimin sekä lasten omaa ohjelmaa.


Mitä? Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssi perheille, joissa on pieniä lapsia.

Milloin? 11.-15.6.2018

Missä? Kiipula (https://www.kiipula.fi/janakkala-kiipulan-paatoimipaikka), Janakkalan Turenki

Hakuaika: Pe 16.3. mennessä, Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella

24.06.-29.06.2018

SOLUKU-loma: Voimaa vertaisuudesta, lapsiperheille

Lomat on suunnattu kaikille neurologisen vamman tai sairauden saaneille henkilöille Suomessa. Sosiaalisella luontolomatoiminnalla edistetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa erilaisia luontoaktiviteetteja. Toiminnalla pyritään lisää-mään yksilön omatoimisuutta ja elämän mielekkyyttä sekä vahvistamaan sosiaalista verkostoa. Luonto on monelle ihmiselle tärkeä voimavara. Luontolomatoiminnalla pyritään edistämään ihmisten mahdollisuuksia liikkua luonnossa sairaudesta tai vammasta huolimatta.


Missä? Yyterin Kylpylähotelli, Pori,

Milloin? 24.-29.6.2018

Hakuaika: 24.3.2018 mennessä.

Järjestäjä: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry.

15.07.-20.07.2018

Voimaa vertaisuudesta –lomat, lapsiperheille

Tavoitteena on, että lomalainen tapaa toisia samassa tilan-teessa olevia sekä saa vertaistuen ja lomaohjelman kautta voimavaroja arkeen.
Lomille haetaan kolme kuukautta ennen loman alkua Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n lomatukihake-muksella, jonka voi täyttää myös sähköisesti osoitteessa www.mtlh.fi. Lomalle valittu maksaa omavastuuosuuden. Lomat ovat täysihoitolomia. Majoitus on kahden henkilön huoneessa ja perhelomalla perhekoon mukaisessa huoneessa.
Lomajärjestö käsittelee hakemukset ja lähettää valituille kutsun noin kaksi kuukautta ennen loman alkua. Kutsun mukana on lasku omavastuuosuudesta. Jos omavastuuosuutta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, loma katsotaan peruutetuksi.


Mitä? Tuettu loma lapsiperheille

Missä? Spa Hotel Runni

Milloin? 15.-20.7.2018

Omavastuuosuudet: Loman omavastuuosuus on kaikissa lomissa 20 €/vrk/
aikuiset, alle 17-vuotiailta ei peritä omavastuuta.

Loman sisältö: Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneissa,
perhe-lomilla tarkoituksenmukaisissa huoneissa, yleinen vapaa-ajan ohjelma ja ryhmän ohjelma.

Hakuaika: 3 kk ennen loman alkua


Hakemuksen täyttäyminen:

– Lomille haetaan sähköisesti Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon nettisivuilla www.mtlh.fi tai hakukaavak-keella, joita saa tulostamalla Mtlh:n nettisivuilta, tilaamalla Mtlh:sta puhelimitse tai sähköpostitse, tai hake-malla liittojen toimistosta.
– Lomatukihakemukseen tulee merkitä sille varattuun kohtaan tieto järjestöstä/yhdistyksestä, jonka varaamaa loma-jaksoa anotaan.
– Hakemus täytetään huolellisesti. Esim. lomatarpeen perusteluun on syytä kiinnittää huomiota, koska tämä usein ratkaisee lomatuen myöntämisen. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä.
– Pariskuntaa ja heidän alaikäisiä lapsiaan kohden riittää yksi hakemus,
jos lomaa anotaan yhdessä samalle loma-ajankohdalle.

– Lomajärjestö tekee lomatukipäätökset ja ilmoittaa ryhmään
valituille viimeistään 2 kk ennen loman alkamista.
– Lomatuen saaja tekee tarvittaessa peruutuksen suoraan

lomajärjestöön numeroon 010 2193 460.
Puhelinpalveluaika on 9.00-13.00.

 

22.07.-27.07.2018

SOLUKU-loma: Voimaa vertaisuudesta, lapsiperheille

Lomat on suunnattu kaikille neurologisen vamman tai sairauden saaneille henkilöille Suomessa. Sosiaalisella luontolomatoiminnalla edistetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa erilaisia luontoaktiviteetteja. Toiminnalla pyritään lisää-mään yksilön omatoimisuutta ja elämän mielekkyyttä sekä vahvistamaan sosiaalista verkostoa. Luonto on monelle ihmiselle tärkeä voimavara. Luontolomatoiminnalla pyritään edistämään ihmisten mahdollisuuksia liikkua luonnossa sairaudesta tai vammasta huolimatta.


Missä? Saarijärven Kylpylä/ Kylpylähotelli Summassaari

Milloin? 22.-27.7.2018

Hakuaika: 22.4.2018 mennessä.

Järjestäjä: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry.

20.08.-25.08.2018

SOLUKU-loma: Elämyksiä luonnosta, aikuisille

Lomat on suunnattu kaikille neurologisen vamman tai sairauden saaneille henkilöille Suomessa. Sosiaalisella luontolomatoiminnalla edistetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa erilaisia luontoaktiviteetteja. Toiminnalla pyritään lisää-mään yksilön omatoimisuutta ja elämän mielekkyyttä sekä vahvistamaan sosiaalista verkostoa. Luonto on monelle ihmiselle tärkeä voimavara. Luontolomatoiminnalla pyritään edistämään ihmisten mahdollisuuksia liikkua luonnossa sairaudesta tai vammasta huolimatta.


Missä? Mantan luontopalvelut, Möhkö.

Milloin? 20.-25.08.2018

Hakuaika: 20.5.2018 mennessä.

Järjestäjä: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry.

24.08.2018

Aivoitus-lehden 3/2018 aineistopäivä

Mitä aineistopäivä tarkoittaa?

Jos olet sopinut Aivovammaliiton tiedottajan Pia Warvaksen kanssa, että kirjoitat Aivoitus-lehteen jutun, tulee sinun toimittaa tekstisi Pialle viimeistään tähän päivämäärään mennessä.

27.08.-31.08.2018

Sopeutumisvalmennuskurssi VÄSYVYYS-oireisille vammautuneille ja heidän läheisilleen

Kurssi on tarkoitettu aivovamman saaneille henkilöille, joilla väsy-vyys on merkittävä oire. Mukaan voi tulla myös vammautuneen läheinen.
Kurssilla saadaan tietoa ja vaihdetaan kokemuksia aivovamman aiheuttamista väsyvyysoireista. Tavoitteena on oppia tunnistamaan oma väsyvyys ja löytää keinoja sen hallintaan, tunnistaa erikseen muut kuin aivovamman aiheuttamat väsyvyyttä pahentavat tekijät ja löytää itsehoitomenetelmiä väsyvyyteen. Kurssilla pohditaan vammautumisen merkitystä ihmissuhteiden kannalta sekä pyritään vahvistamaan omia ja läheisen voimavaroja sekä arjessa yhdessä selviytymistä.
Kurssiohjelma sisältää asiantuntijoiden alustuksia ja niihin liittyviä keskusteluja aivovammaoireista, väsyvyydestä ja univaikeuksista. Ohjatuissa ryhmäkeskusteluissa käsitellään vammautumisen esiin nostamia kysymyksiä, tunteita ja kokemuksia. Kurssin ohjelmaan kuuluvat myös rentoutumisharjoitukset, ulkoilu, liikunta ja toiminnalliset ryhmät.


Mitä? Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssi väsyvyys-oireisille ja heidän läheisilleen

Milloin? 27.-31.8.2018

Missä? Hotelli Rauhalahti (www.rauhalahti.fi), Kuopio

Hakuaika: pe 1.6.2018 mennessä Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella.

28.08.-31.08.2018

Pääfest-nuortentapahtuma

 

Pääfest on aivovammautuneiden nuortentapahtuma, joka rakentuu yhdessä tekemisestä, vertaistuesta, hauskanpidosta ja uusista oivalluksista. Tapahtuma on leirimuotoinen eli se kestää neljä päivää ja yövymme Parinpellon leirikeskuksessa.

PääFestin takana ovat Aivovammayhdistysten nuorisovastaavat. He ovat tehotiimi, joka on suunnitellut tapahtuman ohjelman nuorille, nuorten ehdoilla. PääFest on suunnattu 17-35-vuotiaille aivovamman saaneille ja heidän läheisilleen. Emme kuitenkaan ole tiukkapipoisia, joten jos olet hiukan vanhempi, niin olet kyllä tervetullut mukaamme.


Mitä? Aivovammautuneiden nuorten aikuisten ja heidän läheistensä vertaistuki – ja virkistystapahtuma

Milloin? 28.-31.8.2017 (ti-pe)

Missä? Parinpellon leirikeskus, Hollolla (18km Lahdesta länteen)

Osallistumismaksut tarkentuvat helmikuuhun mennessä.
Osallistumismaksu sisältää täysihoidon, monipuolisen ohjelman ja yhteiskuljetuksen Lahdesta. Muut matkakulut maksetaan itse. Jos junamatkasi kestää yli 4 tuntia yhteen suuntaan, voit anoa vähennystä matkakustannusten osuudelta.

(Vuonna 2017 osallistumismaksu jäsenille oli 155€ ja ei-jäsenille 175€. Hintaluokka pysyy myös vuonna 2018 suunnilleen samana.)

Ilmoittautuminen käynnistyy helmi-maaliskuussa.

Ilmoittaudu tapahtumasta kiinnostuneiden listalle tai kysy lisätietoja:

Heidi 050 306 4181 / heidi.kokko@aivovammaliitto.fi

Tapahtumasta kiinnostuneille lähetetään muistutusta kun ilmoittautumisaika on käynnistynyt.

10.09.-14.09.2018

EPILEPSI OCH HJÄRNSKADA – Anpassningsträningskurs på svenska

Anpassningsträningskurs på svenska för vuxna, som insjuknat i epilepsi och/eller hjärnskada samt för vuxen närstående. Det är också möjligt att delta i kursen utan närstående.

Mäl: Ge information om epilepsi, hjärnskada och rehabilitering, anvisa sätt att klara av sin vardag och ge möjligheter till kamrat-stöd.

Kursinnehåll består av gruppdiskussioner och -aktiviteter, före-läsningar och fritidssysselsättning.

Ansök senast 10.7.: Epilepsiförbundets eller Hjärnskadeförbun-dets ansökningsblankett och läkarutlåtande med rekommenda-tioner av vårdande läkare.

Kurstid och -plats: 10.-14.9.2018 Ruissalo Spa, Åbo

10.09.-14.09.2018

MITÄ NYT? -kurssi vastavammautuneille tai äskettäin diagnoosin saaneille kuntoutujille yksin tai yhdessä läheisen kanssa

Kurssi on tarkoitettu viime vuosina aivovamman saaneille tai siitä tietoiseksi tulleille henkilöille, joilla on tarve saada lisätietoa aivovammoista sekä tukea ja valmiuksia muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Kurssille voi osallistua myös vammautuneen läheinen.
Kurssin tavoitteina on antaa tietoa ja mahdollisuus vaihtaa kokemuksia aivovammojen oireista sekä löytää keinoja selviytyä uudenlaisessa arjessa. Kurssilla käsitellään vamman aiheuttamien muutosten tiedostamista, minäkuvan vahvistumista, sosiaalisten suhteiden aktivoimista sekä omien voimavarojen hyödyntämistä. Kurssiohjelmassa on neurologin tai neuropsykologin luento-keskustelu aivovammoista sekä asiantuntijan luento sosiaalipalveluista ja lakisääteisistä oikeuksista. Ohjatuissa ryhmäkeskus-teluissa käsitellään vammautumisen esiin nostamia kysymyksiä, tunteita ja kokemuksia. Tietopuolisen ohjelman lisäksi ohjelmaan kuuluvat toiminnalliset harjoitukset, liikunta ja rentoutus.


Mitä? Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssi äskettäin diagnoosin saaneille ja heidän läheisilleen.

Milloin? 10.-14.9.2018

Missä? Hotelli Rauhalahti (www.rauhalahti.fi), Kuopio

Hakuaika: pe 8.6. mennessä, Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella

21.09.-23.09.2018

Aivomyrsky – raikas virkistystapahtuma aivovammautuneille

Kyseessä on lämminhenkinen tietoakin antava virkistys-viikonloppu, jonka aikana saamme yhdessä uusia ajatuksia ja kokemuksia!
Tapahtuma on suunnattu täysi-ikäisille aivovammautuneille henkilöille ja heidän aikuisille läheisilleen.
Tänä vuonna kannustamme mukaan erityisesti aiemmin sopeutumisvalmennuskurssin käyneitä. AivoMyrsky loistava tilaisuus tavata vanhoja tuttuja kurssilta, tulkaahan porukalla!
Luvassa vertaistukea, verkostoitumista, virkistystä ja faktaa tasokkaassa ympäristössä


Mitä? Lämminhenkinen ja raikas virkistys-viikonloppu aivovammautuneille aikuisille

Milloin? 21.-23.9.2018

Missä? Paikka avoin

tapahtuma on omakustantainen

23.09.-28.09.2018

Voimaa vertaisuudesta loma, aikuisille

Tavoitteena on, että lomalainen tapaa toisia samassa tilan-teessa olevia sekä saa vertaistuen ja lomaohjelman kautta voimavaroja arkeen.
Lomille haetaan kolme kuukautta ennen loman alkua Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n lomatukihake-muksella, jonka voi täyttää myös sähköisesti osoitteessa www.mtlh.fi. Lomalle valittu maksaa omavastuuosuuden. Lomat ovat täysihoitolomia. Majoitus on kahden henkilön huoneessa ja perhelomalla perhekoon mukaisessa huo-neessa.
Lomajärjestö käsittelee hakemukset ja lähettää valituille kutsun noin kaksi kuukautta ennen loman alkua. Kutsun mukana on lasku omavastuuosuudesta. Jos omavas-tuuosuutta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, loma katsotaan peruutetuksi.


Mitä? Tuettu loma aikuisille

Missä? Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy, Leppävirta

Milloin? 23.-28.9.2018

Omavastuuosuudet: Loman omavastuuosuus on kaikissa lomissa 20 €/vrk/
aikuiset, alle 17-vuotiailta ei peritä omavastuuta.

Loman sisältö: Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneissa,
perhe-lomilla tarkoituksenmukaisissa huoneissa, yleinen vapaa-ajan ohjelma ja ryhmän ohjelma.

Hakuaika: 3 kk ennen loman alkua

Lisätiedot:

Lomatuen saaja tekee tarvittaessa peruutuksen suoraan
lomajärjestöön numeroon 010 2193 460.
Puhelinpalveluaika on 9.00-13.00.

 

24.09.-30.09.2018

Aivoitus-lehti 3/2018 ilmestyy

Vuoden 2018 kolmannessa Aivoitus-lehden numerossa teemana on

Minä selvisin  – sopeutuminen ja kuntoutus

Mikä Aivoitus?

Liitto julkaisee Aivoitus-lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2018 aikana painotuksena on muun muassa aivovammatiedon lisääminen ja vaikuttaminen.

 

01.10.-05.10.2018

VOIMAVAROJA ARKEEN -kurssi jo pidempään vamman kanssa eläneille kuntoutujille yksin tai läheisen kanssa

Kurssi on tarkoitettu jo pitkään aivovamman kanssa eläneille henkilöille yksin tai yhdessä läheisen kanssa. Vammautumisesta kulunut aika on tälle kurssille valituilla yleensä noin 8-10 vuotta tai enemmän.

Kurssin tavoitteena on jakaa kokemuksia sekä löytää uudenlaisia keinoja lisätä voimavaroja aivovamman ja muiden elämänmuutosten arkeen aiheuttamiin haasteisiin. Kurssilla annetaan uusinta tietoa aivovammoista. Kurssilla on tilaisuus tavata muita samankaltaisessa tilanteessa olevia. Kurssi tarjoaa myös mahdollisuuden virkistyä ja saada voimavaroja arkipäivän elämään.


Mitä? Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssi yli 8 – 10 sitten vammautuneille ja heidän läheisilleen

Milloin? 1.-5.10.2018

Missä? Piispala (www.piispala.fi), Kannonkoski

Hakuaika: pe 8.6. mennessä, Aivovammaliiton kurssin hakulomakkeella

04.10.2018

Ensitietopäivä Oulussa

OYS:n aivovammapoliklinikka järjestää ensitieto-päivän 4.10.2018.
Ensitietopäivän ja kurssin tavoitteena on antaa perustietoa vammautumisen aiheuttamassa muuttuneessa elämäntilanteessa ja antaa tietoa aivovammoista, kuntoutuksesta, sosiaaliturvasta ja järjestön toiminnasta. Alustajina ovat neurologi, neuropsykologi ja sosiaalityöntekijä. Tavoitteena on vertaistuen mahdollistaminen ja tukea arjen hallintaa.
Ensitietopäivä ja –kurssi ovat osallistujille maksuttomia. Matkakorvaukset korvataan Kelan/vakuutusyhtiöiden maksu-perusteiden mukaisesti.

Lisätiedot:
Kurssivastaava Marjut Nisula-Tauriainen,
kuntoutusohjaaja, OYS
p. 040 865 9491

17.10.-21.10.2018

Sopeutumisvalmennuskurssi PERHEILLE, joissa on teini-ikäisiä lapsia tai nuoria aikuisia

Kurssin tavoitteena on toimia yhdessä perheenä ja tavata muita vastaavassa tilanteessa olevia. Kurssilla saadaan tietoa aivovammoista, mietitään vammautumisen merkitystä perheen kannalta sekä keskustellaan arjen kokemuksista. Kurssilla keskustellaan selviytymiskeinoista ja vahvistetaan omia voimavaroja sekä tuetaan perheen yhteisiä toimintoja. Myös nuorilla on mahdollisuus osallistua neuropsykologin luentoon aivovammoista. Osa ohjelmasta on yhteistä kaikille perheenjäsenille, osa erikseen vanhemmille ja nuorten ryhmälle. Kurssiin sisältyy keskusteluryhmiä sekä asiantuntijoiden alustuksia aivovammoista, perheestä ja parisuhteesta. Toiminnalliset ryhmät sisältävät käden taitoja, liikuntaa ja ulkoilua koko perheen voimin sekä nuorten omaa ohjelmaa.


Mitä? Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssi perheille, joissa on teini-ikäisiä lapsia tai nuoria aikuisia

Milloin? 17. – 21.10.2018

Missä? Piispala (www.piispala.fi), Kannonkoski

Hakuaika: pe 27.7. mennessä, Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella

26.10.-27.10.2018

Liittopäivät -ja liittokokous

Lisätietoja paikasta ja aikatauluista tulossa viimeistään 27.9.2018

09.11.2018

Aivoitus-lehden 4/2018 aineistopäivä

Mitä aineistopäivä tarkoittaa?

Jos olet sopinut Aivovammaliiton tiedottajan Pia Warvaksen kanssa, että kirjoitat Aivoitus-lehteen jutun, tulee sinun toimittaa tekstisi Pialle viimeistään tähän päivämäärään mennessä.

12.11.-18.11.2018

Aivovammaviikko

Aivovammaviikko on Aivovammaliitto ry:n järjestämä oma valtakunnallinen teemaviikko, jonka tarkoituksena on lisätä tietoutta aivovammoista, tehdä aivovammatyötä näkyväksi sekä kumota väärää tietoa ja hälventää epäluuloja. Vaikka tietous on lisääntynyt, törmäämme edelleen liian usein tilanteisiin, joissa aivovamma-sanaa käytetään haukkumanimenä.

Vuonna 2018 Aivovammaviikon teema on Iloa elämään.

Lisätietoa viikon tapahtumista tulossa.

10.12.-16.12.2018

Aivoitus-lehti 4/2018 ilmestyy

Vuoden 2018 viimeisessä Aivoitus-lehden numerossa teemana on

Iloa elämään -vammaisurheilu, harrastukset ja kuntoutus    

Mikä Aivoitus?

Liitto julkaisee Aivoitus-lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2018 aikana painotuksena on muun muassa aivovammatiedon lisääminen ja vaikuttaminen

Vie kalenteriin

© 2018 Aivovammaliitto ry | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU