Tapahtumakalenteri

Tältä sivulta löydät tietoa Aivovammaliiton tapahtumista.

Katso yhdistysten toiminnasta tietoja Aivovammayhdistykset.fi-osiossa.

Vuoden 2018 tapahtumiamme voit tarkastella kalenterimuodossa täällä.

 

 

20.08.-25.08.2018

SOLUKU-loma: Elämyksiä luonnosta, aikuisille

Lomat on suunnattu kaikille neurologisen vamman tai sairauden saaneille henkilöille Suomessa. Sosiaalisella luontolomatoiminnalla edistetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa erilaisia luontoaktiviteetteja. Toiminnalla pyritään lisää-mään yksilön omatoimisuutta ja elämän mielekkyyttä sekä vahvistamaan sosiaalista verkostoa. Luonto on monelle ihmiselle tärkeä voimavara. Luontolomatoiminnalla pyritään edistämään ihmisten mahdollisuuksia liikkua luonnossa sairaudesta tai vammasta huolimatta.


Missä? Mantan luontopalvelut, Möhkö.

Milloin? 20.-25.08.2018

Hakuaika: 20.5.2018 mennessä.

Järjestäjä: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry.

24.08.2018

Aivoitus-lehden 3/2018 aineistopäivä

Mitä aineistopäivä tarkoittaa?

Jos olet sopinut Aivovammaliiton toimittajan, Pia Warvaksen kanssa, että kirjoitat Aivoitus-lehteen jutun, tulee sinun toimittaa tekstisi Pialle viimeistään tähän päivämäärään mennessä.

27.08.-31.08.2018

Sopeutumisvalmennuskurssi VÄSYVYYS-oireisille vammautuneille ja heidän läheisilleen

Kurssi on tarkoitettu aivovamman saaneille henkilöille, joilla väsy-vyys on merkittävä oire. Mukaan voi tulla myös vammautuneen läheinen.
Kurssilla saadaan tietoa ja vaihdetaan kokemuksia aivovamman aiheuttamista väsyvyysoireista. Tavoitteena on oppia tunnistamaan oma väsyvyys ja löytää keinoja sen hallintaan, tunnistaa erikseen muut kuin aivovamman aiheuttamat väsyvyyttä pahentavat tekijät ja löytää itsehoitomenetelmiä väsyvyyteen. Kurssilla pohditaan vammautumisen merkitystä ihmissuhteiden kannalta sekä pyritään vahvistamaan omia ja läheisen voimavaroja sekä arjessa yhdessä selviytymistä.
Kurssiohjelma sisältää asiantuntijoiden alustuksia ja niihin liittyviä keskusteluja aivovammaoireista, väsyvyydestä ja univaikeuksista. Ohjatuissa ryhmäkeskusteluissa käsitellään vammautumisen esiin nostamia kysymyksiä, tunteita ja kokemuksia. Kurssin ohjelmaan kuuluvat myös rentoutumisharjoitukset, ulkoilu, liikunta ja toiminnalliset ryhmät.


Mitä? Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssi väsyvyys-oireisille ja heidän läheisilleen

Milloin? 27.-31.8.2018

Missä? Hotelli Rauhalahti (www.rauhalahti.fi), Kuopio

Hakuaika: pe 1.6.2018 mennessä Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella.

28.08.-31.08.2018

Pääfest-nuortentapahtuma

PääFest on aivovammautuneiden nuortentapahtuma, joka rakentuu yhdessä tekemisestä, vertaistuesta, hauskanpidosta ja uusista oivalluksista. Tapahtuma on leirimuotoinen eli se kestää neljä päivää ja yövymme Parinpellon leirikeskuksessa.

PääFestin takana ovat Aivovammayhdistysten nuorisovastaavat. He ovat tehotiimi, joka on suunnitellut tapahtuman ohjelman nuorille, nuorten ehdoilla. PääFest on suunnattu 17-35-vuotiaille aivovamman saaneille ja heidän läheisilleen. Emme kuitenkaan ole tiukkapipoisia, joten jos olet hiukan vanhempi, niin olet kyllä tervetullut mukaamme.


Mitä? Aivovammautuneiden nuorten aikuisten ja heidän läheistensä vertaistuki – ja virkistystapahtuma

Milloin? 28.-31.8.2017 (ti-pe)

Missä? Parinpellon leirikeskus, Hollola (18 km Lahdesta länteen)

Osallistumismaksu on 155 € jäseneltä ja 175 € ei-jäseneltä. Lisäksi jos haluat leirikeskuksesta liinavaatteet, lisäkustannus on 8 €.
Osallistumismaksu sisältää täysihoidon, monipuolisen ohjelman ja yhteiskuljetuksen Lahdesta. Muut matkakulut maksetaan itse. Jos junamatkasi kestää yli 4 tuntia yhteen suuntaan, voit anoa vähennystä matkakustannusten osuudelta.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Pihla Putkonen puh. 050 550 0541 / pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi

Ilmoittautuminen on päättynyt 15.6.

 

10.09.-14.09.2018

EPILEPSI OCH HJÄRNSKADA – Anpassningsträningskurs på svenska

Anpassningsträningskurs på svenska för vuxna, som insjuknat i epilepsi och/eller hjärnskada samt för vuxen närstående. Det är också möjligt att delta i kursen utan närstående.

Mäl: Ge information om epilepsi, hjärnskada och rehabilitering, anvisa sätt att klara av sin vardag och ge möjligheter till kamrat-stöd.

Kursinnehåll består av gruppdiskussioner och -aktiviteter, före-läsningar och fritidssysselsättning.

Ansök senast 10.7.: Epilepsiförbundets eller Hjärnskadeförbun-dets ansökningsblankett och läkarutlåtande med rekommenda-tioner av vårdande läkare.

Kurstid och -plats: 10.-14.9.2018 Ruissalo Spa, Åbo

Information: Marja Nylén, tel. 040 5160022, marja.nylen@epilepsia.fi  https://www.epilepsia.fi/fi_web/epilepsialiitto/aikuisten-kurssit

 

10.09.-14.09.2018

MITÄ NYT? -kurssi vastavammautuneille tai äskettäin diagnoosin saaneille kuntoutujille yksin tai yhdessä läheisen kanssa

Kurssi on tarkoitettu viime vuosina aivovamman saaneille tai siitä tietoiseksi tulleille henkilöille, joilla on tarve saada lisätietoa aivovammoista sekä tukea ja valmiuksia muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Kurssille voi osallistua myös vammautuneen läheinen.
Kurssin tavoitteina on antaa tietoa ja mahdollisuus vaihtaa kokemuksia aivovammojen oireista sekä löytää keinoja selviytyä uudenlaisessa arjessa. Kurssilla käsitellään vamman aiheuttamien muutosten tiedostamista, minäkuvan vahvistumista, sosiaalisten suhteiden aktivoimista sekä omien voimavarojen hyödyntämistä. Kurssiohjelmassa on neurologin tai neuropsykologin luento-keskustelu aivovammoista sekä asiantuntijan luento sosiaalipalveluista ja lakisääteisistä oikeuksista. Ohjatuissa ryhmäkeskus-teluissa käsitellään vammautumisen esiin nostamia kysymyksiä, tunteita ja kokemuksia. Tietopuolisen ohjelman lisäksi ohjelmaan kuuluvat toiminnalliset harjoitukset, liikunta ja rentoutus.


Mitä? Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssi äskettäin diagnoosin saaneille ja heidän läheisilleen.

Milloin? 10.-14.9.2018

Missä? Hotelli Rauhalahti (www.rauhalahti.fi), Kuopio

Hakuaika: pe 8.6. mennessä, Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella

22.09.-23.09.2018

Aivomyrsky – raikas virkistystapahtuma aivovammautuneille

Kyseessä on lämminhenkinen tietoakin antava hyvinvointiviikonloppu aivovammautuneelle henkilölle ja hänen läheiselleen. Luvassa on vertaistukea, yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä tasokkaassa ympäristössä.


 Aika: 22.-23.9.2018

Paikka: Kaisankoti, Espoo

Kaisankoti tarjoaa hyvät puitteet rentoutumiseen. Hinta 96 €/hlö sisältää ohjelman, ruokailut ja majoittumisen 2h huoneessa. Osallistujilla on mahdollisuus kuntosalin, saunan ja allasosaston käyttöön. Lisähinta 1h huoneesta 30 €. Ilmoittaudu tapahtumaan tästä linkistä:

https://qa.analystica.com/s.aspx?Q=00400151450

Lisätietoja: Kuntoutussuunnittelija Arja Kaasalainen, puh. 050 373 9076

 

 

 

23.09.-28.09.2018

Voimaa vertaisuudesta loma, aikuisille

Tavoitteena on, että lomalainen tapaa toisia samassa tilan-teessa olevia sekä saa vertaistuen ja lomaohjelman kautta voimavaroja arkeen.
Lomille haetaan kolme kuukautta ennen loman alkua Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n lomatukihake-muksella, jonka voi täyttää myös sähköisesti osoitteessa www.mtlh.fi. Lomalle valittu maksaa omavastuuosuuden. Lomat ovat täysihoitolomia. Majoitus on kahden henkilön huoneessa ja perhelomalla perhekoon mukaisessa huo-neessa.
Lomajärjestö käsittelee hakemukset ja lähettää valituille kutsun noin kaksi kuukautta ennen loman alkua. Kutsun mukana on lasku omavastuuosuudesta. Jos omavas-tuuosuutta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, loma katsotaan peruutetuksi.


Mitä? Tuettu loma aikuisille

Missä? Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy, Leppävirta

Milloin? 23.-28.9.2018

Omavastuuosuudet: Loman omavastuuosuus on kaikissa lomissa 20 €/vrk/
aikuiset, alle 17-vuotiailta ei peritä omavastuuta.

Loman sisältö: Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneissa,
perhe-lomilla tarkoituksenmukaisissa huoneissa, yleinen vapaa-ajan ohjelma ja ryhmän ohjelma.

Hakuaika: 3 kk ennen loman alkua

Lisätiedot:

Lomatuen saaja tekee tarvittaessa peruutuksen suoraan
lomajärjestöön numeroon 010 2193 460.
Puhelinpalveluaika on 9.00-13.00.

 

24.09.-30.09.2018

Aivoitus-lehti 3/2018 ilmestyy

Vuoden 2018 kolmannessa Aivoitus-lehden numerossa teemana on

Minä selvisin  – sopeutuminen ja kuntoutus

Mikä Aivoitus?

Liitto julkaisee Aivoitus-lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2018 aikana painotuksena on muun muassa aivovammatiedon lisääminen ja vaikuttaminen.

 

01.10.-05.10.2018

VOIMAVAROJA ARKEEN -kurssi jo pidempään vamman kanssa eläneille kuntoutujille yksin tai läheisen kanssa

Kurssi on tarkoitettu jo pitkään aivovamman kanssa eläneille henkilöille yksin tai yhdessä läheisen kanssa. Vammautumisesta kulunut aika on tälle kurssille valituilla yleensä noin 8-10 vuotta tai enemmän.

Kurssin tavoitteena on jakaa kokemuksia sekä löytää uudenlaisia keinoja lisätä voimavaroja aivovamman ja muiden elämänmuutosten arkeen aiheuttamiin haasteisiin. Kurssilla annetaan uusinta tietoa aivovammoista. Kurssilla on tilaisuus tavata muita samankaltaisessa tilanteessa olevia. Kurssi tarjoaa myös mahdollisuuden virkistyä ja saada voimavaroja arkipäivän elämään.


Mitä? Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssi yli 8 – 10 sitten vammautuneille ja heidän läheisilleen

Milloin? 1.-5.10.2018

Missä? Piispala (www.piispala.fi), Kannonkoski

Hakuaika: pe 8.6. mennessä, Aivovammaliiton kurssin hakulomakkeella

17.10.-21.10.2018

Sopeutumisvalmennuskurssi PERHEILLE, joissa on teini-ikäisiä lapsia tai nuoria aikuisia

Kurssin tavoitteena on toimia yhdessä perheenä ja tavata muita vastaavassa tilanteessa olevia. Kurssilla saadaan tietoa aivovammoista, mietitään vammautumisen merkitystä perheen kannalta sekä keskustellaan arjen kokemuksista. Kurssilla keskustellaan selviytymiskeinoista ja vahvistetaan omia voimavaroja sekä tuetaan perheen yhteisiä toimintoja. Myös nuorilla on mahdollisuus osallistua neuropsykologin luentoon aivovammoista. Osa ohjelmasta on yhteistä kaikille perheenjäsenille, osa erikseen vanhemmille ja nuorten ryhmälle. Kurssiin sisältyy keskusteluryhmiä sekä asiantuntijoiden alustuksia aivovammoista, perheestä ja parisuhteesta. Toiminnalliset ryhmät sisältävät käden taitoja, liikuntaa ja ulkoilua koko perheen voimin sekä nuorten omaa ohjelmaa.


Mitä? Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssi perheille, joissa on teini-ikäisiä lapsia tai nuoria aikuisia

Milloin? 17. – 21.10.2018

Missä? Piispala (www.piispala.fi), Kannonkoski

Hakuaika: pe 27.7. mennessä, Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella

18.10.2018

Ensitietopäivä Oulussa

OYS:n aivovammapoliklinikka järjestää ensitietopäivän 18.10.2018 Oulun Edenissä.
Ensitietopäivän ja kurssin tavoitteena on antaa perustietoa vammautumisen aiheuttamassa muuttuneessa elämäntilanteessa ja antaa tietoa aivovammoista, kuntoutuksesta, sosiaaliturvasta ja järjestön toiminnasta. Alustajina ovat neurologi, neuropsykologi ja sosiaalityöntekijä. Tavoitteena on vertaistuen mahdollistaminen ja tukea arjen hallintaa.

Ensitietopäivä ja –kurssi ovat osallistujille maksuttomia. Matkakorvaukset korvataan Kelan/vakuutusyhtiöiden maksu-perusteiden mukaisesti.

Lisätiedot:
Kurssivastaava Marjut Nisula-Tauriainen,
kuntoutusohjaaja, OYS
p. 040 865 9491

26.10.-27.10.2018

Liittopäivät -ja liittokokous

Lisätietoja paikasta ja aikatauluista tulossa myöhemmin.

09.11.2018

Aivoitus-lehden 4/2018 aineistopäivä

Mitä aineistopäivä tarkoittaa?

Jos olet sopinut Aivovammaliiton toimittajan, Pia Warvaksen kanssa, että kirjoitat Aivoitus-lehteen jutun, tulee sinun toimittaa tekstisi Pialle viimeistään tähän päivämäärään mennessä.

12.11.-18.11.2018

Aivovammaviikko

Aivovammaviikko on Aivovammaliitto ry:n järjestämä oma valtakunnallinen teemaviikko, jonka tarkoituksena on lisätä tietoutta aivovammoista, tehdä aivovammatyötä näkyväksi sekä kumota väärää tietoa ja hälventää epäluuloja. Vaikka tietous on lisääntynyt, törmäämme edelleen liian usein tilanteisiin, joissa aivovamma-sanaa käytetään haukkumanimenä.

Vuonna 2018 Aivovammaviikon teema on Iloa elämään.

Lisätietoa viikon tapahtumista tulossa.

10.12.-16.12.2018

Aivoitus-lehti 4/2018 ilmestyy

Vuoden 2018 viimeisessä Aivoitus-lehden numerossa teemana on

Iloa elämään -vammaisurheilu, harrastukset ja kuntoutus    

Mikä Aivoitus?

Liitto julkaisee Aivoitus-lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2018 aikana painotuksena on muun muassa aivovammatiedon lisääminen ja vaikuttaminen

Vie kalenteriin

© 2018 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU