Neurologisesti vammaiset ja sairaat ihmiset jäävät usein ilman palvelusuunnitelmaa

NV – Neurologisten vammaisjärjestöjen jäsenkysely osoittaa, ettei palvelusuunnitelmaa ole asianmukaisesti tehty suurelle osalle sitä tarvitsevista. Kyselyn mukaan myös kuntoutussuunnitelman toteutumisessa on vakavia puutteita. Järjestöt muistuttavat, että huolella tehty palvelusuunnitelma on monen neurologisesti vammaisen tai sairaan ihmisen hyvän arjen edellytys.

NV – Neurologiset vammaisjärjestöt teetti vuodenvaihteessa 2014–2015 kyselyn, jossa kartoitettiin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden palvelusuunnitelmien ja kuntoutussuunnitelmien nykytilannetta. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 697 Neurologisten vammaisjärjestöjen jäsentä. Kyselyyn vastanneista 72 prosenttia kertoi, ettei heille oltu tehty palvelusuunnitelmaa. Heistä 41 prosenttia arvioi, että palvelusuunnitelman teko olisi omalta kannalta tarpeellista. Noin joka viides vastaaja (18 %), jolle palvelusuunnitelma oli tehty, arvioi, etteivät suunnitelmassa mainitut palvelut ja tukitoimet ole heidän kohdallaan toteutuneet riittävän hyvin.

Vastaajat kertoivat pitävänsä palvelusuunnitelmaa epäselvänä tai vajavaisena, eikä heillä ole tarkkaa tietoa mitä palveluja ylipäänsä on mahdollista saada. Vastaajat mainitsivat ongelmiksi myös tukitoimien, apuvälineiden ja avustajien vaikean saatavuuden sekä arjessa pärjäämisen vaikeuden, koska heidät on arvioitu terveemmiksi kuin mitä he itse kokevat olevansa.

– Kun palvelusuunnitelmaa varten ei tehdä riittävää palvelutarpeen kartoitusta, asiakkaan elämäntilanne, tarpeet ja näkemykset jäävät kuulematta, sanoo CP-liiton palvelupäällikkö Ilona Toljamo sanoo.

Kyselyssä ei selvitetty vastaajien toimintakykyä. Yksittäisen sairauden tai vamman vaikutus toimintakykyyn voi olla hyvin laaja, eivätkä kaikki neurologisesti vammaiset tai sairaat ihmiset ole palvelusuunnitelman tarpeessa.

– Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan palvelusuunnitelma on kuitenkin aina laadittava sitä tarvitseville. Esimerkiksi vaikeasti vammaisille ihmisille palvelusuunnitelma on aina tehtävä, Toljamo muistuttaa.

Palvelusuunnitelma on lakisääteinen suunnitelma palveluista ja tukitoimista, joita vammainen tai pitkäaikaissairas ihminen tarvitsee selviytyäkseen arjesta. Suunnitelma on laadittava yhdessä asiakkaan ja tarpeen mukaan hänen lähipiirinsä kanssa. NV-järjestöjen kysely osoittaa, ettei palvelusuunnitelman laatiminen läheskään aina toteudu lain mukaan. NV – Neurologiset vammaisjärjestöt muistuttaa, että kaikilla neurologisesti vammaisilla ja sairailla ihmisillä on yhdenvertainen oikeus saada tarvitsemansa palvelut.

NV-järjestöt jakavat Aivoviikolla tietoa aivoterveydestä

Aivoviikkoa vietetään Suomessa viikolla 11 eli 9.-15. maaliskuuta. Teemaviikon tavoitteena on edistää aivoterveyttä ja tehdä tutuksi neurotiedettä.

NV – Neurologiset vammaisjärjestöt haluavat Aivoviikolla kannustaa ihmisiä huolehtimaan omasta aivoterveydestään.

Tänä vuonna NV-järjestöt haluavat kiinnittää erityistä huomiota vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten palvelu- ja kuntoutussuunnitelman tärkeyteen. NV-järjestöjen teettämän kyselyn perusteella palvelu- tai kuntoutussuunnitelmaa ei ole asianmukaisesti tehty suurelle osalle vammaisia tai pitkäaikaissairaita ihmisiä. Innolinkin toteuttaman kyselyn tulokset julkistetaan Aivoviikolla.

NV-järjestöillä on paljon tapahtumia Aivoviikolla

NV-järjestöillä on Aivoviikon aikana yleisötapahtumia eri puolilla Suomea. Tapahtumat ovat ilmaisia ja avoimia kaikille kiinnostuneille.

Esimerkkejä tapahtumista:

Pieksämäki 10.3.
Hyvät aivot narikassa -teemaillassa Harjun koululla keskustellaan neurologisesti vammaisten ja sairaiden ihmisten kohtaamisesta sekä vertaistuen merkityksestä.

Helsinki 11.3.
NV-järjestöt ja eduskunnan vammaisasian yhteistyöryhmän keskustelutilaisuudessa kansanedustajat vastaavat kysymyksiin mm. palvelu- ja kuntoutussuunnitelmasta, osatyökykyisten työllistymisestä ja vammais- ja kuntoutuspalveluiden kilpailuttamisesta. Tilaisuus järjestetään klo 13 eduskunnan Kansalaisinfossa.

Turku 11.3.
Aivoviikon vaalipaneelin teemoina ovat erityisesti vammaisia ja pitkäaikaissairaita koskevat sosiaali- ja terveysalan kysymykset. Paneeli järjestetään klo 17.00 pääkirjaston Studia-salissa.

Kemi 12.3.
Aivoviikon luentokokonaisuudessa annetaan tietoa aivoterveydestä ja esitellään alueellisten järjestöjen toimintaa. Tapahtuma järjestetään klo 12–16 Lapin ammattikorkeakoulun auditoriossa.

Seinäjoki 12.3.
Aivoviikon vaalipaneelin teemoina ovat erityisesti vammaisia ja pitkäaikaissairaita koskevat sosiaali- ja terveysalan kysymykset. Paneeli järjestetään klo 17.00 kaupunginkirjaston Jaaksi-Salissa.

Oulu 14.3.
Aivoviikon seminaarissa kuullaan mm. neurologian professorin Anne Remeksen luento sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten kokemuspuheenvuoroja. Seminaari järjestetään klo 13–16 Oulun keskustan seurakuntasalissa.

Kaikki NV-järjestöjen Aivoviikon tapahtumat päivitetään osoitteeseen nv.fi/tapahtumat

Elämää aivovamman jälkeen – neuropsykologi aivovammautuneen navigaattorina

Kun ihminen saa onnettomuudessa tapaturmaisen aivovamman, moni asia elämässä muuttuu. Vammautunut ihminen ja hänen läheisensä voivat kuitenkin saada monenlaista apua ja tukea. Kuopion kaupunginkirjaston kokoussalissa (Maaherrankatu 12) kuullaan neurologin ja neuropsykologin näkökulmia muuttuneeseen elämäntilanteeseen tiistaina 10.3.2015.

Neuropsykologi, psykologian tohtori Riitta Luukkainen-Markkula luennoi tilaisuudessa siitä, miten neuropsykologi voi toimia aivovammautuneen ihmisen navigaattorina.

– Neuropsykologin rooli aivovammakuntoutuksessa on hyvin moninainen. Eri asiat painottuvat kuntoutumisen eri vaiheissa.

Luukkainen-Markkula kuvailee, että liikkeelle lähdetään siitä, miten tapaturma on vaikuttanut aivoihin ja toimintakykyyn, ja miten se on muuttanut elämää. Neuropsykologisen kuntoutuksen keskiössä on toisaalta vammautunut ihminen itse, toisaalta kuntouttava arki. Huomioon on otettava myös se, missä elämäntilanteessa vammautuminen tapahtuu.

– Kuntoutuja asettaa tavoitteet. Silloin, kun työskennellään kuntoutujalle tärkeistä ja merkityksellisistä lähtökohdista, voidaan myös saavuttaa tuloksia. Kuntoutujan on oltava aktiivisesti mukana asettamassa tavoitteita, sillä ketään ei voi väkisin kuntouttaa.

Tärkeässä roolissa ovat myös vammautuneen läheiset sekä vammautuneen ihmisen taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavat yhteiskunnan tahot.

– Useimmiten aikuisen aivovammakuntoutujan alkuvaiheen tavoitteena on päästä nopeasti takaisin työelämään. Kun huomataan, ettei se ehkä ole realistista, eivätkä asiat luonnistu samoin kuin ennen vammautumista, tulee elämästä joksikin aikaa melko kaaosmaista. Kun käy ilmeiseksi, ettei entiseen ole paluuta, alkaa vaivalloinen sopeutuminen muuttuneeseen elämäntilanteeseen ja toimintakykyyn.

Luukkainen-Markkula kuvailee, että kuntoutuminen ja sopeutumisprosessi vievät usein vuosia.

– Neuropsykologi on kuin navigaattori, johon asetetaan lähtöpisteeksi vammautumisen jälkeinen tilanne ja maaliksi se tulevaisuus, johon kussakin vaiheessa tähdätään. Aluksi taipaleet voivat olla lyhyitäkin, ja yhden etapin jälkeen navigaattori ohjelmoidaan tarvittaessa uudelleen.

Elämää aivovamman jälkeen
Ti 10.3.2015 alkaen klo 17

Kuopion kaupunginkirjaston kokoussali (Maaherrankatu 12)
Kaikille kiinnostuneille avoin luentotilaisuus, joka on suunnattu erityisesti aivovamman saaneille henkilöille ja heidän läheisilleen. Alustusten jälkeen on varattu aikaa keskusteluilla ja kysymyksille.

Ajatuspolut poikki vai uusi reitti haussa – neuropsykologi aivovammautuneen navigaattorina
Riitta Luukkainen-Markkula, kliininen neuropsykologi, PsT

Aivovamman jälkioireiden hoito ja kuntoutus
Jaana Autere, LT, neurologian erikoislääkäri

Lisätietoja tapahtumasta: Heidi Kokko, puh. 050 306 4181, heidi.kokko@aivovammaliitto.fi

Uusi Aivoitus ilmestyy

Tämän vuoden ensimmäisen Aivoituksen virallinen ilmestymispäivä on tänään.

Aivoituksen ykkösnumeron teemana on jäsenhankinta ja jäsenyyden ilot. Maanantaina 16.3. lehti siirretään pdf-muodossa nettisivuille ja samalla aukeaa myös lukijaraadin kommentointimahdollisuus. Tervetuloa silloin antamaan palautetta ja osallistumaan palkkion arvontaan. Iloisia lukuhetkiä!

Puhelinvaihteen numero toimii vihdoinkin

Aivovammaliiton yleisnumero toimii vihdoinkin! Nyt jokainen voi huoletta soitella joko toimihenkilöiden suoriin numeroihin tai arkisin kello 9 – 15 auki olevaan niinsanottuun vaihdenumeroon.

Työntekijöiden suorat numerot muut yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.