Jäsenjärjestöavustus

Tälle sivulla on koottu kaikki olennainen liittyen jäsenjärjestöavustukseen. Jos et löydä vastausta, ole yhteydessä järjestösuunnittelija Pihla Putkoseen
pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi tai puh. 050 550 0541.

Jäsenjärjestöavustuksen hakeminen

Stea on myöntänyt avustuksen Aivovammaliitolle kohdennettuna avustuksena. Aivovammayhdistykset voivat hakea jäsenjärjestöavustusta max 1000 euroa per yhdistys.
Aivovammaliitto jakaa avustuksen aivovammayhdistyksille hakemusten perusteella.
Yhdistykset raportoivat avustuksen käytöstä Aivovammaliitolle erillisellä raportointilomakkeella.
Aivovammaliitto raportoi avustuksen käytöstä Stealle.

Jäsenjärjestöavustuksen tarkoitus on lisätä vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvaa vapaaehtoistoimintaa.

Aivovammaliiton hallitus on linjannut viisi kohdetta, joihin jäsenjärjestöavustusta myönnetään:

1. Jäsenjärjestöavustuksen avulla perustetun toiminnan juurruttaminen ja ylläpitäminen

2. Läheisten toiminnan kehittäminen

3. Näkyvyyden lisääminen

4. Uudelle paikkakunnalle toimintaryhmän perustaminen

5. Nuorten toiminnan tukeminen ja kehittäminen

Hakemuksessa tulee kuvata: toiminnan tarve, tavoitteet, sisältö ja odotettavat tulokset.

Voit hakea jäsenjärjestöavustusta tällä lomakkeella:

Jäsenjärjestöavustushakemus

Jäsenjärjestöavustuksen raportoiminen

HUOM! Alla olevat lomakkeet ovat sisällöltään samoja.

© 2018 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU