Lomakkeita ja ohjeita

Luottamushenkilön matka-_ja_kululasku 2018
Tulosta, täytä ja allekirjoita matkalaskulomake. Verottaja edellyttää omakätisesti allekirjoitettua lomaketta sekä kilometrikorvauksia tilitettäessä henkilötunnuksen kirjaamista.

Skypen käyttöönotto-ohjeet

 

© 2019 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU