Lomatoiminta

 

tuetut lomat (1)

Tuettujen lomien tavoitteena on, että lomalainen tapaa toisia samassa tilanteessa olevia sekä saa vertaistuen ja lomaohjelman kautta voimavaroja arkeen.

Lomille haetaan kolme kuukautta ennen loman alkua

Sosiaalinen luontolomatoiminta

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry järjestää lisäksi sosiaalista luontolomatoimintaa yhdessä Neurologisten vammaisjärjestöjen (NV) kanssa. Sosiaalisella luontolomatoiminnalla eli SOLUKU-lomalla edistetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa erilaisia luontoaktiviteetteja.

Lomat on suunnattu kaikille neurologisen vamman tai sairauden saaneille henkilöille
Suomessa. Sekä tuetuille lomille että SOLUKU-lomille haetaan suoraan Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kautta.

Lomatukea haetaan joko sähköisesti tai tulostettavalla pdf-versiolla.

Jos tarvitset lomaesitteitä ja hakemuksia, ota yhteyttä MTLH:n toimistoon, p. 010 2193 460 tai lomat@mtlh.fi.

Tutustu lomatarjontaan tästä!
Linkki sähköiseen hakukalenteriin tästä!
Vuoden 2019 lomaesite pdf-tiedostona!

Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssit

Aivovammautuneille suunnattujen kurssien tavoitteena on auttaa aivovammautunutta henkilöä sekä hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa. Kurssit ovat ammattilaisten ohjaamaa ryhmämuotoista kuntoutusta, jossa vertaistuki on tärkeässä asemassa.

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on antaa tietoa aivovammoista ja valmiuksia käsitellä vammautumisen myötä muuttunutta elämäntilannetta. Kurssit tarjoavat voimavaroja arjesta selviytymiseen ja tukea oman ympäristön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Kursseilla tapaa toisia aivovammautuneita henkilöitä ja heidän läheisiään. Kokemusten vaihtaminen erilaisissa keskusteluissa mahdollistaa vertaistuen.

Lisätietoa sopeutumisvalmennuksesta.

Tuetuista lomista voi lukea vuosittain ilmestyvästä Kurssi- ja lomatoimintaa aivovammautuneille kuntoutujille -esitteestä.

 

 

 

 

© 2018 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU