Kurssiohjeet

AIVOVAMMALIITON SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT

Tavoitteena on auttaa aivovammautunutta henkilöä sekä hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa. Kurssit ovat ammattilaisten ohjaamaa ryhmämuotoista kuntoutusta, jossa vertaistuki on tärkeässä asemassa. Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on antaa tietoa aivovammoista ja valmiuksia käsitellä vammautumisen myötä muuttunutta elämäntilannetta. Kurssi tarjoaa voimavaroja arjesta selviytymiseen ja tukea oman ympäristön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Kursseilla tapaa toisia aivovammautuneita henkilöitä ja heidän läheisiään. Kokemusten vaihtaminen erilaisissa keskusteluissa mahdollistaa vertaistuen. Toinen samankaltaisessa tilanteessa oleva ihminen usein ymmärtää paremmin vammautumisen tuoman haasteellisen tilanteen.

KENELLE KURSSIT ON TARKOITETTU?

Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssit ovat valtakunnallisia. Ne on tarkoitettu yli 18-vuotiaille Suomessa asuville aivovamman saaneille henkilöille ja heidän läheisilleen. Kurssille hakevista asetetaan etusijalle tapaturmaisen aivovamman saaneet henkilöt ja heidän läheisensä. Aivovamma eli traumaattinen aivovaurio syntyy tapaturmaisesti, päähän kohdistuvan ulkoisen voiman aiheuttamana. Läheisiä ovat puolisot, vanhemmat ja huoltajat, lapset, isovanhemmat ja muut samassa taloudessa asuvat tai vammautuneen arjessa mukana olevat. Mikäli vapaita paikkoja jää, voidaan kursseille harkinnan perusteella ottaa myös muunlaisen aivovaurion saaneita henkilöitä ja heidän läheisiään.

MILLOIN KURSSILLE?

Sopeutumisvalmennukseen osallistuminen on ajankohtaista silloin, kun vammautumisen jälkeinen kuntoutus ei enää etene suurin harppauksin ja ollaan lähellä tilannetta, johon lopulta tulee sopeutua. Teemakurssit ovat ajankohtaisia myös myöhemmin, kun aivovamman aiheuttama oire (esim. väsyvyys) vaikuttaa arkea haittaavasti ja henkilö kaipaa uusia keinoja selviytyä. Voimavaroja arkeen -kurssi on tarkoitettu jo pitkään vamman kanssa eläneille kuntoutujille, vammautumisesta kulunut aika on tälle kurssille valituilla yleensä noin 8-10 vuotta

tai enemmän. Kurssilta voi saada tukea parisuhteeseen tai haastavaan perhetilanteeseen. Kriisiterapiaan ei ryhmäkursseilla kuitenkaan ole mahdollisuutta.

KUSTANNUKSET

Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit ovat osallistujille maksuttomia ja toteutetaan täysihoidolla sisältäen ohjelman, majoituksen (yleensä kahden hengen huoneissa) ja ruokailut.

Kurssille osallistumiseen voi hakea maksusitoumusta:

  • oman kunnan vammaispalveluista (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380, 8 §)
  • terveydenhuollosta (Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326, 29 §)
  • vakuutusyhtiöstäsi (Työtapaturma- ja ammattitautilaki (24.4.2015/459 37 § tai Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 27.3.1991/626, 7 §)

Maksusitoumukset voidaan pyytää kurssille valinnan jälkeen myös Aivovammaliiton toimesta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on myöntänyt Veikkauksen tuotoista Aivovammaliitolle avustuksen sopeutumisvalmennukseen. Kurssin kustannusten maksamisesta yksittäisen hakijan kohdalla päättää Aivovammaliitto STEA:n linjausten mukaisesti. Matkakulut haetaan maksusitoumuksen myöntäneeltä taholta.

Jos kurssi maksetaan Aivovammaliiton STEA-avustuksesta, haetaan matkakulut Kelan kautta (Kelan lomake SV 4). Ne korvataan Kelan korvauskäytännön mukaisesti kuntoutujille, joilla on lääkärin suositus kurssille.  Työssäkäyvät kurssilaiset voivat hakea kurssin ajalta ansionmenetyskorvausta vakuutusyhtiöltä tai kuntoutusrahaa Kelalta.

KURSSEILLE HAKEMINEN

Huom! Ole tarkkana valitessasi hakulomaketta ja varmista mihin hakulomake pitää lähettää.

Aivovammaliittoon lähetetään vain Aivovammaliiton omia kursseja koskevat hakemukset.

Sopeutumisvalmennuskurssit ja tuetut lomat ovat erillisiä, eivätkä sulje toisiaan pois.

On mahdollista hakea sekä sopeutumisvalmennukurssille että tuetulle lomalle. Aivovammaliiton kursseille haetaan ilmoitettuun hakupäivään mennessä hakulomakkeella.

Tulosta hakulomake tästä tai tilaa Aivovammaliitosta: arja.kaasalainen@aivovammaliitto.fi.
Hakulomakkeen löytää myös paperisesta Kurssi- ja lomatoiminta aivovammautuneille 2019 –esitteestä.

Kurssihakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin suositus ja perustelut kurssille. Suositus voi olla esimerkiksi lääkärin lausunto, ote sairauskertomuksesta (epikriisi) tai kuntoutussuunnitelma. Suosituksessa tulee olla kattava kuvaus hakijan nykytilanteesta ja toimintakyvystä sekä perustelut kurssin tarpeellisuudesta hakijalle. Hakemuksen ja sen liitteiden tulee olla alle vuoden vanhoja. Jos kurssille hakee myös perheenjäsen, on lääkärin suosituksessa tärkeää olla maininta ja perustelut myös hänen osallistumisestaan kurssille.

Kurssihakemuksen postitusosoite

Aivovammaliitto ry/Kurssit, Malminkaari 5, 00700 Helsinki

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Kuntoutussuunnittelija Arja Kaasalainen
puh.  050 373 9076

© 2018 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU