Aivovaurio.fi -sivusto

Aivovaurio.fi

tietoa, tukea ja kokemuksia aivovauriosta

Aivovaurio.fi on kattava verkkopalvelu äkillisen aivovaurion haastaman ihmisen, hänen omaistensa ja ammattilaisten käyttöön.

Sekä aivovaurion kohdanneet, heidän läheisensä että sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tarvitsevat kaikki enemmän tietoa ymmärtääkseen vammautunutta ja sairastunutta henkilöä muuttuneessa elämäntilanteessa. Aivovaurio.fi kokoaa tietoa heidän käyttöönsä.

© 2018 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU