Toimintaryhmät ja jäsentapaamiset

Toimintaryhmät järjestävät paikallista aivovammatoimintaa niillä paikkakunnilla, missä ei toimi paikkakunnan omaa aivovammayhdistystä. Toimintaryhmät ovat osa aivovammayhdistyksiä. yhdistelma

Alla luettavaa toimintaryhmien ja jäsentapaamisten vastaaville.

Tukea toimintaryhmille-materiaali (vihko)
Tukea toimintaryhmille -opas on Aivovammaliiton ja yhdistysten jäsenilloista vastaaville.

Toiminnansuunnittelu-ja tilastointi.pdf
Lomake toiminnansuunnittelun, tilastoinnin ja toimintakertomuksen kirjoittamisen tueksi.

Toiminnansuunnittelu ja -tilastointi.doc
Lomake toiminnansuunnittelun, tilastoinnin ja toimintakertomuksen kirjoittamisen tueksi. Tämän lomakkeen voit täyttää Word-ohjelmassa ja tulostaa.

Kerättyjä_toimintaideoita.pdf
Tulosta ja leikkaa toimintaidealappusia ryhmän yhteisen toiminnansuunnittelun avuksi.

Vahvistun ryhmässä.pdf
Opas vertaistukiryhmän käynnistämiseen

Uuden ryhmäläisen muistilappu.pdf
Tämä muistilappu ideoitiin Hyvien käytäntöjen vaihtokaupassa joulukuussa 2016. Ota se rohkeasti käyttöön ryhmässäsi! Tarkoituksena on tarjota uudelle jäsenelle pieni muistilappu toiminnasta. Tärkeänä asiana muistilapussa on yhteystiedot, jotka kannattaa vaihtaa jokaisen uuden jäsenen kanssa.

Ryhmän vetäjän muistilista

 • Olen ajoissa paikalla tapaamisissa, olen ryhmän kantava voima.
 • Jaan tehtäviä myös muille:
  • Suunnitellaan toimintaa yhdessä
  • Tapaamiskertojen toteutus
  • Kahvinkeitto ja tarjoilut
 • Tapaamisissa katson, että jokaisella on aikaa puhua ja hyvä mieli pysyy yllä. Toki ryhmässä voi halutessaan olla ihan hiljaakin.
 • Suunnittelemme toimintaa esim. puoleksi vuodeksi eteenpäin ja kysyn tähän ryhmältä toivomuksia, otan ryhmän mukaan mahdollisimman paljon suunnitteluun ja tekemiseen.
 • Pidän yhteyttä omaan yhdistykseen eli kerron kummille, mitä ryhmässä tapahtuu ja mitä sinne kuuluu.
 • Sovin rahankäytöstä aina etukäteen kummin kanssa, säästän kaikista ostoksista kuitit ja teen tilitykset ajoissa.
 • Olen aktiivinen oman kunnan suuntaan ja pidän ryhmän toimintaa näkyvillä. Lue lisää!
 • Olen tarpeen tullen yhteydessä Aivovammaliiton työntekijöihin.
 • Olen sinut oman vammani kanssa eli pystyn löytämään siitä positiivisiakin puolia ja kannustamaan muita eteenpäin.

© 2019 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU