Aivovammaliiton puhelinneuvonta torstaiaamuisin

Aivovammaliiton puhelinneuvonta-aika on jatkossa torstaisin kello 9 – 11. Kuntoutussuunnittelija vastaa tuolloin ihmisiä askarruttaviin aivovamma-alan kysymyksiin numerossa 050 373 9076.

Itä-Suomen aivovammayhdistys on perustettu

Aivovammayhdistysperhe kasvoi tällä viikolla yhdellä uudella yhdistyksellä, kun Itä-Suomen aivovammayhditys perustettiin. Jos haluat siirtyä uunituoreeseen yhdistykseen, onnistuu se lähettämällä sähköpostia osoitteeseen heidi.kokko@aivovammaliitto.fi tai  liiton toimistolle soittelemalla. Yhdistyksen toiminta-alueena on Itä-Suomi ja yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Toimintaryhmistä Kuopio, Joensuu ja Savonlinna kuuluvat uuteen yhdistykseen.

itäsuomen avy

Perustajajäsenet työn touhussa!

Vammaisten lasten vanhemmat vetoavat Euroopan parlamenttiin – palveluiden kilpailutukset loukkaavat ihmisoikeuksia

Vammaisfoorumin vaikuttajaverkosto, johon Aivovammaliittokin kuuluu, ottaa kantaa vammaisten ihmisten palveuiden kilpailuttamiseen.

Kolme kehitysvammaista henkilöä ja heidän vanhempansa ovat tehneet Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle vetoomuskirjelmän, jossa he pyytävät selvitystä siitä, loukkaavatko kehitysvammaisten asumispalveluiden kilpailutukset vammaisten ihmisten syrjintäkieltoa sekä haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden perus- ja ihmisoikeuksia.

Kirjelmän allekirjoittajat pyytävät Euroopan parlamentin vetoomusvaliokuntaa tutkimaan, rikkovatko Suomen valitsema sosiaalipalveluiden hankintamenettely sekä vammaisten ihmisten tarvitsemien palveluiden kilpailuttamiskäytännöt Euroopan Unionin ratifioimaa YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevaa yleissopimusta.

YK:n vammaissopimus kieltää kaikenlaisen vammaisiin ihmisiin kohdistuvan syrjinnän. Sen mukaan vammaisella henkilöllä on oikeus valita asuinpaikkansa ja -kumppaninsa, eikä häntä voi velvoittaa käyttämään ennalta määrättyjä asumisratkaisuja. Vammais-sopimus lähtee siitä, että kaikessa lainvalmistelussa ja vammaisia ihmisiä koskevassa päätöksenteossa neuvotellaan henkilökohtaisesti vammaisten ihmisten kanssa.

Kirjelmän allekirjoittaneista kehitysvammaisista henkilöistä kaksi asuu Joukontalossa Tampereella ja yksi Kangasrouskun asumispalveluissa Oulussa. Molemmat kaupungit kilpailuttivat uudelleen asumispalveluiden tuottajan toiminnan ensimmäisen viisivuotiskauden jälkeen. Kilpailutusten seurauksena palveluntarjoajat vaihtuivat, toimintatavat muuttuivat ja osittain myös henkilökunta vaihtui, mikä aiheutti asukkaille ja heidän läheisilleen pysyvää epävarmuutta, ahdistusta ja pelkotiloja. Asukkaita ja heidän läheisiään ei kuultu kummassakaan tapauksessa.

Vetoomuskirjelmässä todetaan, että nykyisen hankintalain soveltaminen pilkkoo vammaisten ihmisten välttämättömät, elämänmittaiset palvelut muutaman vuoden välein kilpailutusmenettelyn kautta järjestettäviksi palvelupalasiksi.

Suomessa ollaan parhaillaan uudistamassa kansallista hankintalainsäädäntöä EU:n uusien hankintadirektiivien johdosta. Hankintalain uudistus tullee eduskunnan käsittelyyn helmikuun alussa.

  • Hankintalaki vaikuttaa yli 40 000 kehitysvammaisen sekä vähintään yhtä monen muista syistä apua asumisessaan tarvitsevan ihmisen elämään.
  • Vuosittain kilpailutuksen kohteena ovat 3500 vammaisen ihmisen tarvitsemat arjen selviytymiseen tarvittavat palvelut.

 

Pysy pystyssä -viikolla panostetaan talviliikkumisen turvallisuuteen

Valtaosa liukastumisista, kaksi kolmasosaa, sattuu vapaa-ajalla. Liukkauteen varautuminen voi unohtua esimerkiksi lenkille lähdettäessä ja seuraukset voivat olla kohtalokkaat. Talvella jalkineiden pitävyyteen on syytä kiinnittää huomiota myös vapaa-ajan liikkumisessa.

Viime talvena toteutettuun kyselyyn* vastanneista 65 prosenttia liukastuneista oli liukastuessaan liikkeellä vapaa-ajalla. Liukkaisiin keleihin varaudutaan enimmäkseen varaamalla matkaan aikaa ja kiinnittämällä huomiota kenkien valintaan. Lähes jokainen pitää liukkaisiin keleihin varautumista tärkeänä. Kymmenesosa kuitenkin kertoi, ettei varaudu liukkaisiin keleihin mitenkään.

– Talvi tarjoaa runsaasti hyviä ulkoilumahdollisuuksia. Vapaa-ajan liikkumisen varusteita valittaessa ei välttämättä kuitenkaan ajattele kulkuväylien liukkautta. Liukkaus voi kaataa kokeneimmankin treenaajan ja esimerkiksi lenkkeilijän kannattaa talvikausina kiinnittää huomiota jalkineisiin ja turvautua vaikkapa nastakenkiin, erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemi SOSTE ry:stä vinkkaa.

Vinkkejä talvijalkineiden valintaan

Hyvissä liukkaan kelin jalkineissa on pehmeä ja huokoinen pohjamateriaali, joka ei kovetu pakkasellakaan. Voimakkaasti kuvioitu pohja ja matala leveä kanta ovat myös eduksi. Lisäturvaa liukkaalle tuovat nastakengät ja liukuesteet.

Liukuesteitä hankkiessa on tärkeää ottaa mukaan ne kengät, joiden kanssa niitä aikoo pääasiallisesti käyttää. Ennen ostopäätöstä kannattaa varmistaa niiden istuvuus jalkineeseen ja myös kokeilla sitä, miten helposti liukuesteet saa laitettua kenkien päälle ja otettua pois.

Liukuesteiden pitää olla tyyppitarkastettuja ja sertifioituja tuotteita, jolloin niissä on CE-merkintä. Liukuesteitä myyvät muun muassa suutarit, kenkäkaupat ja monet suuret tavaratalot.

Ota nämä vinkit mukaan jalkineosastolle:

1. Tarkasta talvikengän pohja. Hyvissä liukkaan kelin kengissä on matala, leveä kanta, voimakkaasti kuvioitu pohja ja pehmeä pohjamateriaali. Kokeile myös nastakenkiä.

2. Tuunaa tarvittaessa. Suutarilla voi vaihtaa kengän muoviset korkolaput pitävämpiin kumisiin.

3. Varmista liukuesteen laatu. Turvallisessa liukuesteessä on CE-merkintä.

4. Sovita ensin ja osta vasta sitten. Liukuesteet kannattaa sovittaa ennen ostamista niihin kenkiin, missä niitä pääasiallisesti tullaan käyttämään.

 

*Jalankulkijoiden liukastumisia selvitettiin viime talvena. Neljä kymmenestä kyselyyn vastanneesta oli kaatunut liukastumalla kuluneen tai edellisen talven aikana ja heistä 65 % oli liukastuessaan ollut liikkeellä vapaa-ajalla. Tutkimuksen suoritti Liikenneturvan toimeksiannosta TNS Gallup Oy. Tiedot kerättiin internetpaneeli GallupForumissa joulukuussa 2014. Kyselyyn vastasi 1 656 suomalaista. Tutustu kyselyn tuloksiin: http://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/liukastumiset_1_2015.pdf

Pysy pystyssä -kampanja edistää talvijalankulun turvallisuutta. Kampanjassa mukana ovat: Aivovammaliitto, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Finanssialan Keskusliitto, Ilmatieteen laitos, Liikenneturva, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Punainen Risti, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, LähiTapiola, Nikander ja Wiinikka Oy, Taitavat Suutarit ry sekä VJ Sarva

Ollaan ystäviä jookos – tervetuloa ystäväkurssille

Aivovammaliitto järjestää ystäväkurssin lauantaina 6.2.2016 klo 9 – 16 Aivovammaliiton toimistolla.

Aivovammaan liittyvät muutokset mullistavat vammautuneen lisäksi hänen lähellään elävien ihmisten elämää. Kurssi tarjoaa tietoa siitä, mitä on tapahtunut, mistä monet vaikeasti ymmärrettävät muutokset johtuvat ja kuinka selviytyä arjessa vammautuneen läheisen ihmisen kanssa. Kurssi maksaa vain 20 euroa. Ilmoittautumiset Anna-Mari Brunsille anna-mari.bruns(at)aivovammaliitto.fi 29.1.2016 mennessä.

Ohessa kurssin ohjelma pdf-muodossa. ystavakurssi