Aivovammaliitto ry sisäministeri Paula Risikolle: Tapaturmalainsäädäntöön ja sen valvontaan tarvitaan muutoksia

Tänä vuonna 25 vuotta täyttävä Aivovammaliitto järjesti yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Validia Kuntoutuksen kanssa 16. – 17.3.2017 ”Kerralla rysähti – kaikki muuttui” Aivovamma 2017 –symposiumin Seinäjoella. Symposiumissa luovutettiin sisäministeri Paula Risikolle julkilausuma, jossa kuvattiin niitä haasteita ja karikoita, joita esiintyy monen aivovammaisen ihmisen tapauskertomuksessa. Julkilausumassa painotettiin erityisesti viittä seikkaa.

  1. Aivovammaosaaminen terveydenhuollossa on edelleen osittain puutteellista, eivätkä kaikki kirjaukset ole aina riittävän tarkkoja vakuutusoikeudellisesta näkökulmasta. Kirjauksiin pitää kiinnittää erityistä huomiota.
  2. Potilaan ja kuntoutujan videointi pitäisi hyväksyä soveltuvin osin yhdeksi viralliseksi dokumentoinnin työkaluksi. Videointia voisi toteuttaa mahdollisuuksien mukaan jo tapaturmapaikalta alkaen, sillä video täydentäisi dokumentoitua näyttöä sanallisen kuvailun rinnalla. Videoiden avulla voitaisiin sekä parantaa aivovammautuneen henkilön asemaa ja vammautuneen oikeusturvaa sekä edistää oiretiedostuksen heräämistä.
  3. Moni aivovammainen kuvaa kotiutumisen jälkeen olevansa kuin sumussa, jolloin ymmärrys siitä, mistä ja milloin pitäisi hakea apua ja hoitoa, on epäselvää. Usein potilaalle annetut ohjeet ja yhteydenottopyynnöt unohtuvat, sillä etenkin alkuvaiheessa muistiongelmat vaikeuttavat muun muassa sovittujen aikojen noudattamista. Tähän auttaisi terveydenhuollosta tehtävä yhteydenotto. Tämä takaisi, ettei vammautunut ihminen jää kotiuduttuaan yksin.
  4. Jos vammautuneen vakuutus ei korvaa hoitoa ja kuntoutusta, ei hän aina saa riittävästi neuvonta vaihtoehtoisista poluista (Kela/terveydenhuolto/työeläkejärjestelmä). Olisi tärkeää päästä tilanteeseen, jossa vammautuneen ei tarvitse murehtia maksajasta, vaan maksajat selvittelisivät keskenään, kenen vastuulla kuntoutuja on. Terveydenhuoltolain mukaisesti kunnan pitää ottaa vastuu tällaisissa tapauksissa.
  5. Yleisimpiä syitä vakuutusongelmiin näyttää olevan syy-yhteyden katkeaminen. Tähän vaikuttaa se, ettei aivovammaa diagnosoida ajoissa tai kirjaukset ovat puutteellisia. Myös oireiden tulkitseminen jostakin muusta kuin aivovammasta johtuviksi aiheuttavat erimielisyyksiä vakuutusyhtiöiden kanssa. Vammautunutta hämmentää hoitaneiden lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden poikkeavat kannat. Aivovammaliitto ry on vahvasti sitä mieltä, että muutoksia tarvitaan sekä tapaturmalainsäädäntöön että sen valvontaan. Myös vammautuneen ihmisen asemaan pitää kiinnittää erityistä huomiota sekä palvelujärjestelmässä että lainsäädännössä.

 

 

 

 

Kuvassa Reijo Salo Seinäjoelta ja Unto Reinikainen Ilmajoelta. He luovuttivat kannanoton ministerille.reijosalo_untoreinikainen2

Ennakkotietoa! Puhelinpäivystys to 4.4. klo 10 – 12

Aivovammaliiton neuvontapuhelimeen vastataan torstaina 4.4.2017 poikkeuksellisesti vasta klo 10 – 12 normaalin päivystysajan sijaan.

Neuvontaa annetaan tuolloin numerossa 050 373 9076. Pahoittelemme aikataulumuutosta.

Muina torstaipäivinä, eli 13.4., 20.4. ja 27.4., puhelinpäivystys on normaaliin aikaan eli klo 9 – 11 numerossa 050 373 9076.

 

Aivoviikolla terveyttä läheltä

Viikolla 11 (13.–19.3.2017) vietetään kansainvälistä Aivoviikkoa. Suomessa Neurologisten vammaisjärjestöjen (NV) Aivoviikon teemana on Aivoterveyttä läheltä. Aivoterveyden avaimia löytyy helposti arjesta ja lähiympäristöstä. Muun muassa luonnossa liikkuminen, sosiaaliset suhteet ja yhteisöllisyys, hyvät ravitsemusvalinnat sekä kulttuuriharrastukset tukevat aivoterveyttä ja auttavat tutkitusti pienentämään monien aivosairauksien riskiä.

Neurologiset vammaisjärjestöt järjestävät Aivoviikolla monenlaisia tapahtumia. Aivot saavat hemmottelua, nautintoa ja tietoa muun muassa Aivohoitoloissa. Lisäksi toimittajilla on mahdollisuus tiedustella kokemusosaajia haastateltaviksi Neurologisiin vammaisjärjestöihin kuuluvilta liitoilta. Yhteensä NV-järjestöjen edustamat neurologiset sairaus- ja vammaryhmät koskettavat suoraan yli 1 500 000 henkilöä Suomessa. Mikäli mukaan lasketaan myös sairaiden ja vammautuneiden läheiset sekä eri alojen ammattihenkilöt, koskettaa neurologiset sairaudet ja vammat lähes jokaista suomalaista.

Neurologiset vammaisjärjestöt haluavat muistuttaa, että jokaisella tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus terveyttä edistävään arkeen sekä aivoterveellisten valintojen tekemiseen. Aivoja hellivät elämäntavat edistävät myös neurologisesti sairaiden ja vammaisten ihmisten hyvinvointia. Tukea saa Neurologisista vammais-järjestöistä: www.nv.fi.

Lisätietoja Aivoviikosta ja NV – Neurologisista vammaisjärjestöistä:
tiedottaja Katriina Ekola, Suomen CP-liitto ry, p.045 7732 4557, katriina.ekola(at)cp-liitto.fi
Mahdolliset haastattelupyynnöt ks. järjestöjen yhteyshenkilöt tästä tiedotteesta.

Aivoviikon NV-tapahtumat tässä tiedotteessa sekä tarkemmin: www.nv.fi/tapahtumat

Sosiaalinen media:
#neurologiset, #Aivoviikko, #Aivohoitola
www.nv.fi
www.facebook.com/nvfanit

NV – Neurologiset vammaisjärjestöt on 14 valtakunnallisen järjestön verkosto, jonka toiminnan tavoitteena on neurologisesti sairaiden ja vammaisten ihmisten tasa-arvoinen ja hyvä elämä. Kansainvälistä Aivoviikkoa (Brain Awareness Week) vietetään 13.–19. maaliskuuta (viikko 11) noin 60 maassa. NV – Neurologiset vammaisjärjestöt osallistuu Aivoviikkoon Suomessa järjestämällä tietoiskuja ja yleisötilaisuuksia, jotka muistuttavat aivoterveydestä huolehtimisesta.

 

NV-järjestöjen yhteyshenkilöt

ADHD-liitto ry
Arvioidaan olevan noin 250 000 adhd-oireista Suomessa.
jari.hamalainen(at)adhd-liitto.fi
p. 045 636 1842

 

 

Aivoviikon tapahtumia viikolla 11 (13.3.–19.3.2017)

www.nv.fi/tapahtumat

Jyväskylä 13.3.2017
Liikunta ottaa aivoihin
Kaiken kansan aivoiltapäivä teemalla Liikunta ottaa aivoihin: liikunnan merkitys aivojen hyvinvointiin, yliopistolla tehtävän aivotutkimuksen esittely ja omakohtainen selviytymistarina.
Aika: Maanantaina 13.3.2017 klo 14–18
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi), Auditorio 2
Järjestäjä: Jyväskylän yliopiston Monitieteinen Aivotutkimuskeskus
Mahdollisuus tutustua aivotutkimuskeskuksen MEG-laboratorioon. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta ilmoittautuminen kahvitarjoilun sekä laboratoriokäyntien järjestämiseksi osoitteessa http://cibr.jyu.fi/liikunta-ottaa-aivoihin/ilmoittautuminen

Helsinki 13.3.2017
Yleisöseminaari: Kehittyvät aivot
Järjestäjä: Aivosäätiö yhteistyökumppaneineen
Aika: Maanantai 13.3.2017 klo 17–19
Paikka: Helsingin yliopisto, Porthania, Yliopistonkatu 3, Helsinki

Helsinki 14.3.2017
Yleisöseminaari: Samanlaiset aivot – samanlainen mieli?
Järjestäjä: Aivosäätiö yhteistyökumppaneineen
Aika: Tiistaina 14.3.2017 klo 17–19
Paikka: Helsingin yliopisto, Porthania, Yliopistonkatu 3, Helsinki

Helsinki 14.3.2017
Aivohoitola – tietotori aivoterveydestä ja sen edistämisestä
Keskiössä muisti ja aivoverenkiertohäiriöt (AVH)
Aika: ti 14.3.2017 klo 12–14.30
Paikka: Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 21 B, Helsinki
järjestää: Helsingin Alzheimer-yhdistys ry (Aivoliitto mukana)

Hyvinkää 14.3.2017
Yleisöluento aivoterveydestä
Aika: Ti 14.3.2017 klo 17–
Paikka: Järjestökeskus Onnensilta, Siltakatu 6, Hyvinkää
Luento aivoterveydestä, neurologian ylilääkäri Reina Roivainen, HUS, Hyvinkään sairaala
Yhdistykset esittäytyvät
Järjestäjä: Hyvinkäälle toimivat NV-järjestöjen paikallistoimijat

Tampere 14.3.2017
Asiakkaan valinnanvapaus terveydenhuollossa.
Avoin luentotilaisuus valinnanvapaudesta, potilaan hotelliyöpymisestä, osallistamisesta sekä kansallisesta Terveyskylä-hankkeesta.
Järjestäjät: Neurologisten vammaisjärjestöjen TAYS-alueen työntekijät ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Aika: tiistai 14.3.2017, kello 17–19 (kahvi klo 16.30)
Paikka: Finn-Medi 5, auditorio, osoite: Biokatu 12, 33520 Tampere

Kouvola 14.3.2017
Yleisöluento: muisti ja musiikki
filosofian maisteri, apulaisrehtori Johanna Hasu
Aika: ti 14.3.2017 klo 15–16.30
Paikka: Pohjois-Kymen musiikkiopisto, Salpausselänkatu 38, Kouvola
Järjestää: Kouvolan Muisti ry (NV mukana ständillä)

Viitasaari 14.3.2017
Aika ja paikka: Kaupungintalo, Keskitie 10, Viitasaari
Klo 12 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva: Autismikirjon uudistuvat diagnosointikriteerit, kuntoutus ja tukitoimet arjessa.
Kahvitarjoilu ja tutustuminen NV-järjestöjen toimintaan.
Klo 15 Raili Haaki, toiminnanjohtaja KYT: Sote järjestöjen näkökulmasta
Salla Saukkoriipi: NV-nuoren kokemuspuheenvuoro: Viitasaarelta maailmalle

Suomussalmi 15.3.2017
Luovuuttaja Tarja Kerttula kertoo kulttuurin merkityksestä aivoterveydelle ja ihmisen hyvinvoinnille sekä taiteilija Eero Schroderus esittää ajatuksiaan taiteen merkityksestä elämässä. Lisäksi voi tutustua erilaisiin toiminnallisiin pisteisiin, joissa on tietoa aivoterveydestä sekä aivonystyröitä kutkuttavia tehtäviä.
Aika: keskiviikkona 15.3 klo 17–19
Paikka: Kylpylähotelli Kiannon Kuohut, Jalonkatu 1, 89600 Suomussalmi
Tilaisuus on maksuton. Tapahtumassa on kahvitarjoilu, joten ilmoittauduthan mukaan viimeistään 10.3.2017 mennessä.
Sanna Saarimaa p.040 097 6743 tai sähköpostilla sanna.saarimaa(at)neuroliitto.fi
Katja Suni p.045 657 8720 tai sähköpostilla katja.suni(at)adhd-liitto.fi

Oulu 16.3.2017
Aivot narikkaan!
Tapahtumassa käsitellään aivojen hyvinvointia leikkimielisesti erilaisten tekniikoiden keinoin; mukana tapah-tumassa ovat mm. Sointupaja, näyttelijä Heta Haanperä sekä cfm-ohjaaja Hannakaisa Saarela.
Aika: torstaina 16.3.2017 klo 10–14
Paikka: Caritas-Sali, Kapellimestarinkatu 2, 90140 Oulu
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, joten ilmoittauduthan mukaan viimeistään 3.3.2017 mennessä oheisen linkin kautta https://my.surveypal.com/AivotNarikkaan_NV_Oulu tai sähköpostitse: marjo.hayry(at)autismiliitto.fi.
Lisätietoja tilaisuudesta: Marjo Häyry, p. 050 502 2269

Imatra 16.3.2017
Tunteet ja muistisairaus
Järjestäjä: Etelä-Karjalan NV-paikallisyhdistysten verkosto
Aika: 16.3.17 klo 13–15
Klo 12.30 kahvitarjoilu 40 ensimmäiselle.
Paikka: Imatran kaupungintalon valtuustosali, Virastokatu 2, 55120 Imatra

Ylitornio 16.3.2017
Yhdistysesittelyä Majakassa torstaina 16.3. klo 10–14.
Paikka: Kansalaistoiminnan keskus Majakka, Pohjoisrantakatu 5, 94100 Kemi
Mukana Länsi-Pohjan AVH ry, Länsi-Pohjan Muistiyhdistys, Lapin alueen Epilepsiayhdistys ja Länsi-Pohjan Neuroyhdistys.

Ylitornio 17.3.2017
Aivoviikon tilaisuus
Paikka: Kunnanvirasto, Alkkulanraitti 55
Aika: klo 10–13

Aivoitus 1/2017 on ilmestynyt – vastaathan laajaan lukijatutkimukseen

Vuoden ensimmäinen Aivoitus on ilmestynyt. Tässä lehdessä, jonka teemana on Aivovammatyötä 25 vuotta, tehdään laaja lukijatutkimus. Tervetuloa siis kehittämään Aivoitusta!

Vastaamalla oheiseen lukijatutkimukseen (linkki lukijatutkimukseen) autat toimitusta ja viestintätyöryhmää tekemään Aivoituksesta jatkossakin juuri sinua kiinnostavan lehden. Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan Aivovammaliiton huppari ja t-paita, mutta voit vastata myös nimettömänä. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä nimiä yhdistetä vastauksiin. Jos haluat osallistua vaatteiden arvontaan, ilmoitathan yhteystietojesi kanssa vaatekokosi. Vastaamiseen menee noin 10 minuuttia. Jos käsissäsi ei juuri nyt ole painettua versiota, voit tutustua lehteen myös nettisivuilla olevan pdf:n avulla (linkki Aivoitukseen 1/2017)

Lukijatutkimus on osa lehden toimittajan Pia Warvaksen medianomi (YAMK) -opintoja.

Lämmin kiitos avustasi!

  • HUOMIO! Tutkimus on auki ma 3.3.2017 klo 00.01 – su 26.3.2017 klo 24.00.

To 2.3.2017 puhelinneuvonta-aika pe 3.3.2017

Torstaille 2.3.2017 suunniteltu puhelinaika siirtyy päivällä eteen päin, eli puhelinneuvontaa saa poikkeuksellisesti torstain sijaan perjantaina 3.3.2017 numerosta 050 373 9076 klo 9 – 11. Pahoittelut muutoksesta!