Vammautuneen vierellä -vertaistukichat tänään ke 26.7. Tule mukaan!

Aivovammaliitto ja TATU ry. käynnistivät Vammautuneen vierellä -vertaistukichatin toukokuussa 2017. Chatin tarkoituksena on luoda aivovamman saaneiden omaisille mahdollisuus jakaa kokemuksiaan sekä antaa ja saada tukea muilta samassa elämäntilanteessa olevilta olinpaikasta riippumatta. Tule mukaan!

Mistä keskustelemme?

Vammautuneen vierellä -chatissa aivovamman saaneiden omaiset pääsevät keskustelemaan vertaistuellisista ennalta määritellyistä aiheista turvallisessa ja anonyymissä ympäristössä. Chat-keskustelussa on aina mukana myös Aivovammaliiton tai TATU ry:n työntekijä sekä koulutettu vertaistukihenkilö, jotka toimivat chatin ohjaajina ja keskustelun virittäjinä.

Vammautuneen vierellä -chatin tällä erää viimeinen kokoontumisaika ja teema on seuraava:

26.7. klo 18.00 – 20.00 Vertaistuesta voimaa!

Ketkä keskustelevat?
Keskustelua Vammautuneen vierellä -chatissä käydään anonyymisti nimimerkeillä. Keskustelu on tarkoitettu kaikille aivovamman saaneiden läheisille iästä, sukupuolesta tai olinpaikasta riippumatta. Keskustelemaan mahtuu kerrallaan 12 osallistujaa.

Näin pääset mukaan
Vammautuneen vierellä -chatiin pääset mukaan rekisteröitymällä Tukinettiin, kirjautumalla sisään palveluun ja saapumalla paikalle chat-keskustelun alkaessa. Linkki kulloiseenkin Vammautuneen vierellä -chatiin löytyy tuolloin Tukinetin etusivulta ja liveryhmäsivulta.

Jos sinulla on kysyttävää Vammautuneen vierellä -chatiin liittyen ota yhteyttä Aivovammaliiton Anna-Mari Brunsiin anna-mari.bruns@aivovammaliitto.fi, 050 550 0541.

Lehdistötiedote: Aivovammaliitto huolissaan aivovammaisten ihmisten kuntoutuksesta

Aivovammaliitto ry on huolissaan tiedoista, jotka tulivat esille Ylen A-studion ohjelmassa 3.7. Ohjelmassa Suomen Vakuutuslääkärien Yhdistys ry:n puheenjohtaja Janne Leinonen väitti mm., että maamme johtavassa aivovammapotilaista kuntouttavassa laitoksessa, Validia Kuntoutuksessa, on tehty satoja vääriä aivovammadiagnooseja. Aivovammaliittoon tuli ohjelman jälkeen jäseniltä lukuisia huolestuneita yhteydenottoja siitä, miten heidän kuntouksestaan huolehditaan vastaisuudessa.

Päähän osuneesta ulkoisesta iskusta syntyvien aivovammojen diagnosointi sekä niiden jälkitilojen ymmärtäminen ja arviointi ovat vaikeimpia asioita neurologiassa. On siten ymmärrettävää, että joissakin tapauksissa asian saaminen ratkaisuun kestää pitkään, jopa vuosia. Erittäin haastava on aivovamman saaneelle, mikäli hän joutuu lisäksi pitkälliseen ja henkisesti raskaaseen oikeusprosessiin saadakseen korvauksen vakuutusyhtiöltä.

Vakuutusyhtiön edustajan väite ilman konkreettisia perusteluita Suomen ammattitaitoisimman aivovammojen kuntoutuslaitoksen neurologien ja hoitohenkilökunnan ammattitaidottomuudesta on hyvin erikoinen.

Nämä väitteet on syytä tutkia ja selvittää tarkasti.

Heikki Harri

puheenjohtaja

Aivovammaliitto ry

040 501 5157

heikki.harri@aivovammaliitto.fi

Kannanotto 5.7.2017: Aivovammaliitto huolissaan korvausriidoista

Ylen A-studion ohjelma maanantaina 3.7.2017 herätti hämmennystä. Aivovammaliiton jäsenten ohjelman jälkeen tulleista yhteydenotoista kuulee huolen ja närkästyksen. Kokonaisuutena ohjelma oli jonkin verran hajanainen. Siinä tuotiin esille paljon asioita, mutta ohjelma-ajan vähyyden vuoksi kutakin asiakohtaa käsiteltiin rajoitetusti.

Aivovammatapauksia käsittelevät terveydenhuollon ammattilaiset tietävät, että aivovammojen jälkitilojen ymmärtäminen ja arviointi ovat vaikeimpia asioita neurologiassa. On siten ymmärrettävää, että joissakin tapauksissa asian käsittely ja saaminen ratkaisuun saakka kestää pitkään, jopa vuosia. Erittäin haastavaa on aivovamman saaneelle, mikäli hän joutuu lisäksi pitkälliseen ja henkisesti raskaaseen oikeusprosessiin saadakseen hänelle kuuluvan korvauksen vakuutusyhtiöltä.

A-studiossa vakuutuslääkärien yhdistyksen puheenjohtaja Janne Leinonen väitti Validian neurologien ja hoitotiimien tehneen satoja vääriä aivovammadiagnooseja. Tämän yksilöimättömän väitteen tueksi ei kuitenkaan mitään ”kättä pitempää” tarjottu.  Tuntuu oudolta, että vakuutusyhtiön edustaja tällä tavalla julkisesti aliarvioi Suomen ammattitaitoisimman ja tuloksia aikaan saaneen aivovammoihin erikoistuneen ammattihenkilöstön maineen ja rehellisyyden.

Näille väitteille on nyt syytä esittää todistusaineistoa.

Helsingissä 5.7.2017

Aivovammaliitto ry

Heikki Harri, hallituksen puheenjohtaja

Timo Kallioja, hallituksen varapuheenjohtaja

Anne Porthén, toiminnanjohtaja