Taksiliikenteen kyselytutkimus erityisryhmille

04.09.2018

Taksiliikenteen sääntely muuttui heinäkuun 2018 alussa, kun laki liikenteen palveluista astui voimaan. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi seuraa lain muutoksen vaikutuksia kansalaisten ja erityisryhmien saamaan palveluun. 

Tällä kyselytutkimuksella kerätään erityisryhmien mielipiteitä ja kokemuksia. Kyselyn laatimiseen ovat osallistuneet Invalidiliitto ry, Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry, Näkövammaisten liitto ry, Kuuloliitto ry, Vammaisfoorumi ry, Kuurojen Liitto ja Kynnys ry. Kyselytutkimuksen toteuttaa tutkimuslaitos IROResearch Oy. 

Voitte vastata kyselyyn avaamalla seuraavan linkin:

www.iro.fi/Taksiliikenne 

Mikäli vastaatte kyselyyn mieluummin puhelimella, valitkaa kyselyn ensimmäisellä sivulla vastausvaihtoehto ”Vastaan puhelinhaastattelussa” ja syöttäkää seuraavalla sivulla nimenne ja puhelinnumeronne lomakkeelle. Tallentakaa tämän jälkeen vastauksenne, jolloin tiedot välittyvät tutkimuslaitokseen. Mikäli haluatte vastata puhelimitse, ilmoittakaa tietonne viimeistään perjantaina 14.9.2018. Näin tutkimuslaitokselle jää riittävästi aikaa haastattelujen suorittamiseen. 

Kyselytutkimukseen voi vastata internetlomakkeella sunnuntaihin 30.9.2018 asti. 

Vastaamalla kyselyyn voitte antaa arvokasta palautetta ja vaikuttaa taksiliikenteen kehittämiseen jatkossa. Kiitokset etukäteen vaivannäöstänne!

Hanna Strömmer
Erityisasiantuntija
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Arviointipalvelut
hanna.strommer@trafi.fi, +358 29 534 7053
PL 320, 00101 Helsinki

© 2021 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU