Lausuntopyyntö Aivovammaliitolle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt Aivovammaliittoa kuultavaksi ja myös kirjallista asiantuntijalausuntoa.

Aivovammaliitto lausuu seuraavaa:

”Aivovammaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.

Esityksessä ehdotetaan, että liikennevahinkolautalautakunta ja potilasvahinkolautakunta yhdistetään liikenne- ja potilasvahinkolautakunnaksi.

Aivovammaliitto ry kannattaa ehdotusta, sillä hallinnollinen yhdistäminen saa aikaan tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta asiakkaiden asioiden käsittelyyn. Sähköisen asioinnin kehittämisessä on huomioitava, että palvelut ovat esteettömiä ja saavutettavia. Ratkaisutietokantojen kehittäminen lisää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta käsittelyyn. Toiminnasta tiedottamisessa tulee huomioida, että kansalaisten kannalta tieto on yhdenmukaista ja helposti löydettävissä.

Aivovammaliitto ry kannattaa sitä, että Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan toimivaltaa ehdotetaan laajennettavan käsittelemään ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen korvausasioita.

Lautakuntien yhdistäminen ei saa heikentää kummankaan lautakunnan asiakkaan oikeuksia eikä korvauskäytäntöjen heikentymistä. Molemmilla osastoilla tulee olla niiden erityisalueisiin perehtyneitä erityisasiantuntijoita, jotta varmistetaan laadukas ratkaisutoiminta.

Aivovammaliitto ry haluaa lausunnossaan kiinnittää erityistä huomiota uuden lautakunnan kelpoisuusvaatimuksiin ja työskentelyyn; erityisesti pykälien 4 ja 5 osalta.

Aivovammaliitto nostaa esille lausunnossaan erityisesti 4§, Puheenjohtajan, jäsenten ja esittelijöiden kelpoisuus

Liikennevahinkoasioiden ja potilasvahinkoasioiden korvauskäsittelyssä vaaditaan erilaista erityisasiantuntemusta. Lautakuntien yhdistäminen ei kuitenkaan saa tarkoittaa asiantuntijuuden yhdistämistä, jolloin riskinä voisi olla asiantuntemuksen heikkeneminen. Pykälän 4 mukaan momentissa 2 ja 3 säädettäisiin lisättävän lääkärijäseniä lautakunnan eri osastoille. Aivovammaliitto pitää tärkeänä liikennevahinkoasioita, ja potilasvahinkoasioita käsittelevien erikoislääkäreiden tulee
olla asiakkaiden vammoihin erikoistuneita lääkäreitä. Lakiin on kirjattu jo vaatimus erikoishammaslääkäristäkin.

Aivovammaliitto ry on aiemminkin nostanut esille Muutoksenhakulautakuntien esteellisyyden (Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen neuvottelukunta 2019), ja haluaa kiinnittää esityksessä huomiota esteellisyyssäännösten noudattamiseen, erityisesti uuden hallinnollisen rakenteen osalta, pykälän 5 2 momentissa todettaisiin, että lautakuntaan nimitettyä henkilöä ei saa erottaa kesken hänen toimikautensa ilman painavaa perustetta. Aivovammaliitto toteaa, että lautakunnan jäsenten ja heidän läheistensä esteellisyyden asianmukainen tutkiminen, ennen lautakuntaan nimeämistä ja sen aikana on tärkeää, eikä se saa perustua vain lautakunnan jäsenen omaan ilmoitusperusteeseen.

Aivovammaliitto pitää tärkeänä uuden lautakunnan asiantuntemusta ja kiinnittää huomiota kelpoisuusvaatimuksiin. Esityksessä todetaan, että osastojen jäsenten tulisi olla ”perehtyneitä” liikennevahinkoasioihin ja terveyden- ja sairaanhoidon asioihin. Aivovammaliitto ehdottaa, että lautakuntien kaikille jäsenille laadittaisiin pätevyysvaatimukset. Tämä lisäisi avoimuutta tehtävien hakuprosesseihin. Myös määräaikaiseen työsuhteeseen otettaessa hakijan tulee lähtökohtaisesti täyttää vaaditut kelpoisuudet, joissa myös esteellisyysseikat olisi kartoitettu.

Aivovammaliitto kiinnittää huomiota myös 5§ Puheenjohtajien ja jäsenten nimittäminen, lautakunnan jäsenyydestä vapautuminen ja eroamisikä

”Lautakunnan jäsenille, puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille asetettaisiin 3 momentissa 70 vuoden eroamisikä. Säännös on uusi. Eroamisikä vastaisi esimerkiksi valtion virkamiesten eroamisikää, jota ollaan nostamassa asteittain 70 vuoteen.”

Aivovammaliitto pitää ehdotettua ikärajaa liian korkeana. On tärkeää, että uudessa hallinnollisessa organisaatiomallissa asiantuntijat tuntevat oman erikoisalansa uusimmat diagnosointi-, hoito- ja kuntoutusmenetelmät, sillä hoito- ja kuntoutus vaatii yksilöllisiä ratkaisuja.

Lautakuntien yhdistämisprosessissa tulee huomioida riittävä resurssointi, jotta asioiden käsittely olisi sujuvampaa. Aivovammaliitto muistuttaa myös, että käsittelyaikojen tulee olla kohtuulliset ja asioiden pitkittymistä on syytä välttää. Tiedottamis- ja palvelukäytäntöjen kehittämisellä on ratkaiseva merkitys.

Helsinki 29.1.2019

Aivovammaliitto ry:n puolesta

Seppo Kantola, puheenjohtaja                        Anne Porthén, toiminnanjohtaja

Aivovamma 2019 -tietokiertue starttaa Helsingistä

Aivovammautunut ihminen, läheinen, ammattilainen – tule kuulemaan ajankohtaista tietoa aivovammoista Aivovammaliiton ja paikallisyhdistysten järjestämälle Aivovamma 2019 -tietokiertueelle. Merkitse itsellesi sopiva päivämäärä kalenteriisi.

Tilaisuudet koostuvat neurologin ja neuropsykologin luennoista, kokemustoimijan puheenvuorosta, aivovammautuneen ihmisen sosiaalietuuksiin perehtymisestä sekä Aivovammaliittoon ja -yhdistykseen tutustumisesta. Tapahtuma sopii erityisesti vastavammautuneille ja heidän läheisilleen sekä sellaisille ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään aivovamman saaneita ihmisiä.

Helsingin tilaisuuden ohjelma ja aikataulu (paikkakunnilla luennoitsijat vaihtuvat):

15.00 Tilaisuuden avaus ja tervetulosanat, Anne Porthén, toiminnanjohtaja, Aivovammaliitto ry

15.15 Yleisluento aivovammoista, Olli Tenovuo, neurologian erikoislääkäri, dosentti

16.00 Aivovammautuneen neuropsykologinen kuntoutus, Jaana Sarajuuri, neuropsykologi

16.45 Tauko (30 min)

17.15 Aivovammaliiton ja paikallisen Aivovammayhdistyksen toiminnan esittely, Anne Porthén toiminnanjohtaja, Aivovammaliitto sekä yhdistyksen toimihenkilö

17.45 Kokemuspuheenvuoro, Pia Wright, kokemustoimija

18.15 Aivovammautuneen sosiaaliturva, Elina Perttula, sosiaalityöntekijä

18.45 Kysymykset

19.00 Tilaisuus päättyy

Yhteistyössä: Arla tarjoilee osallistujille aivoterveellistä naposteltavaa

Tilaisuudet ovat maksuttomia.

Kiertueen aikataulu:

Helsinki, Malmitalo 12.3.2019, os. Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki

Seinäjoki, Järjestötalo 11.4.2019, os. Kauppakatu 1, 60100 Seinäjoki

Pori 18.9.2019 (paikka avoin)

Kuopio 20.11.2019 (paikka avoin)

Jokainen tilaisuus järjestetään kello 15.00 – 19.00

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä:

Jos tarvitset lisätietoa tai apua ilmoittautumisen kanssa, voit olla yhteydessä:
järjestösuunnittelija Leena Koivusaari
leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi
puh. 050 306 4181

Nuorten PääFest toukokuussa Tampereella

Nuorten PääFest järjestetään 21. – 24.5.2019 Tampereella Toimintakeskus AitOssa, os. Kirjoniementie 15, 33680 Tampere. AitO on noin 25 kilometriä Tampereen keskustasta

PääFest on suunnattu 17 – 40-vuotiaille aivovamman saaneille ja heidän läheisilleen.

Luvassa on monipuolista ohjelmaa: keskustelua, nuotiolauluja kitaran säestyksellä, liikuntaa, saunomista, uimista sekä uusia kokemuksia ja vertaistukea. Ilmoittaudu viimeistään 1.5.2019 mennessä.

Peruutusehto: Ilmoittautuminen tulee perua 6.5.2019 mennessä. Peru ilmoittautuminen ottamalla yhteyttä Leenaan. 6.5.2019 jälkeen peruneilta laskutetaan osallistumismaksu täysimääräisenä.

Vakuutus: Tapahtumassa on vakuutus, mutta ensisijaisesti toivomme, että jokaisella on oma vakuutus.

Tietosuoja: Ilmoittautumistietoja käytetään tapahtuman järjestämiseen. Tietoja käsittelevät tapahtumasta vastaavat työntekijät. Tiedot säilytetään asianmukaisesti ja ne hävitetään tapahtuman jälkeen. Osallistujalista ja ruokavaliotiedot luovutetaan leirikeskukselle.

Voit ilmoittautua Pääfestiin tästä.

Lisätietoja tapahtumasta:
järjestösuunnittelija Leena Koivusaari
puh. 050 306 4181
leena.koivusaari(at)aivovammaliitto.fi.

Tee kypärätemppu -hanke hakee kahta TET-harjoittelijaa

Tiedätkö 8. tai 9. luokkalaisen, joka etsii TET-paikkaa tälle keväälle? Aivovammaliiton Tee kypärätemppu -hanke hakee nyt kahta (2) TET-harjoittelijaa. Harjoittelijat pääsevät toteuttamaan TET-jaksonsa aikana oman someprojektin vahvuuksiensa pohjalta.

Tuleva harjoittelija voi hakea meille lähettämällä sähköpostilla lyhyen hakemuksen, jossa vastaa seuraaviin kysymyksiin:

– Kuka olet? Missä koulussa ja millä luokalla opiskelet?
– Milloin TET-harjoittelujaksosi on?
– Mitkä ovat eritystaitosi, joita olet oppinut koulussa, harrastuksissa tai vapaa-ajalla?
– Miksi haluaisit harjoitteluun juuri Aivovammaliiton Tee kypärätemppu -hankkeeseen?
– Mitä haluaisit TET-jakson aikana oppia?

Hakemuksen voi lähettää projektikoordinaattorillemme Henna Väänäselle osoitteeseen henna.vaananen(at)aivovammaliitto.fi.

Haku päättyy viimeistään 15.2.2019 tai heti sopivien TET-harjoittelijoiden löydyttyä.

Mietityttääkö sosiaaliturva-asiat – Aivovammaliitosta apua

Mietityttääkö sosiaaliturva-asiat? Nyt on mahdollisuus saada Aivovammaliitosta neuvoja.

Sosiaalityöntekijä Elina Perttula vastaa sosiaaliturvaan liittyviin kysymyksiin puh.  050 5757371 klo 9 – 12 seuraavina päivinä:

18.2.
4.3.
18.3.
1.4.
15.4.
6.5.
20.5.

 

Elinan tavoittaa myös sähköpostitse elina.perttula@aivovammaliitto.fi 18.2. alkaen.