Aivovamman kokeneita etsitään haastateltaviksi pro gradu -työhön

Sosiaalipsykologian kandidaatti Maria Jauhiainen etsii aivovamman kokeneita henkilöitä haastateltavaksi pro gradu -tutkielmaansa varten. Tutkielman aiheena on kokemus vammaan sopeutumisesta, ja sen tavoitteena on tuoda haastateltavien oma ääni kuuluviin. Yliopistojen opinnäytetöiden tekoa ohjaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet haastattelujen anonyymistä ja eettisestä käytöstä.

Jauhiainen haluaa tehdä haastattelut kasvokkain. Hän on valmis matkustamaan haastateltavien luokse. Haastattelun ennalta-arvioitu kesto on noin kaksi tuntia. Haastateltava voi perua osallistumisensa tutkimukseen myös haastattelun jälkeen.

Kriteerit tutkimukseen osallistujia varten

1. Sinulle on todettu aivovamma.
2. Tapaturmasta on kulunut vähintään yksi vuosi.
3. Olet joskus aikaisemmin puhunut sairaudestasi.
4. Keskittyminen tai keskusteleminen eivät tuota sinulle kipua.
5. Olet halukas keskustelemaan omista tunteistasi.
6. Olet täysi-ikäinen.

Jauhiaisen yhteystiedot:

Maria Jauhiainen
sähköposti: maria.jauhiainen@helsinki.fi
puh. 045 849 4497
FB: https://www.facebook.com/maria.jauhiainen.9

Jos kiinnostuit keskustelemaan ja auttamaan tutkielman teossa, olethan Mariaan yhteydessä! Hän vastaa myös mielellään lisäkysymyksiin tutkielmasta.

Nuorille suunnattuun SyysFestiin ehtii vielä ilmoittautua

Aivovammaliiton SyysFest-tapahtuma on suunnattu 17 – 35-vuotiaille aivovamman saaneille henkilöille. Se järjestetään 25. – 27.9.2019 Virroilla, Nuorisokeskus Marttisessa.

SyysFestin ohjelma painottuu ulkoiluun ja yhteiseen tekemiseen ulkona. Tiedossa on mukavaa ohjelmaa luonnon helmassa ja vertaistukea nuotion äärellä.

SyysFestille ovat etusijalla ne osallistujat, jotka eivät mahtuneet mukaan kevään PääFestille.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen SyysFestiin tästä.

ja lisätietoa saa myös: järjestösuunnittelija Leena Koivusaari puh. 050 306 4181 tai leena.koivusaari(at)aivovammaliitto.fi

 

Aivovammaliittoon haetaan toiminnanjohtajaa

Haemme Aivovammaliittoon (www.aivovammaliitto.fi) toiminnanjohtajaa. Vuonna 1992 perustettu Aivovammaliitto ry on aivovammautuneiden ihmisten, heidän läheistensä ja alan ammattilaisten yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on varmistaa aivovammautuneille ihmisille hyvä ja oikeudenmukainen arki. Aivovammaliiton toimisto sijaitsee Helsingissä. Liittoon kuuluvilla aivovammayhdistyksillä on toimintaa noin 30 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Toiminnanjohtajan tehtävänä on toimia Aivovammaliiton operatiivisena johtajana ja liitossa työskentelevien asiantuntijoiden innostavana esimiehenä.

Haemme tehtävään rohkeasti toimeen tarttuvaa ja ennakkoluulotonta vammais- ja järjestöalan taitajaa, jolla on jo näyttöä johtamis- ja vuorovaikutusosaamisesta. Hän osaa verkostoitua eri yhteistyötahojen kanssa ja seuraa ja reagoi aktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin ja haasteisiin.

Tehtävässä onnistumista helpottaa korkeakoulutasoinen tai vastaava tehtävään sopiva koulutus, monipuolinen järjestöalan tuntemus sekä aikaisempi kokemus järjestön tai yhteisön johtamisesta. Aivovammaosaamisesta on etua tehtävän haltuun ottamisessa. Odotamme sinulta myös vaikuttavia vuorovaikutustaitoja sekä esiintymishalukkuutta, sillä tehtävässäsi olennaista on innostava vuoropuhelu toimihenkilöiden, aivovammayhdistysten edustajien ja alan ammattilaisten kanssa sekä aktiivinen vaikuttamistoiminta. Varainhankinnan tuntemus on eduksi. Noudatamme sosiaali- ja terveysalan järjestöjen työehtosopimusta.

Toiminnanjohtajan tehtävistä keskeisiä ovat:

-vaikuttamistyö
-toimiston asiantuntijoiden sparraaminen ja esimiehenä toimiminen
-STEAn hakemuksista, budjetoinnista ja budjettien seurannasta vastaaminen
-varainhankinta
-aivovamma-aiheiset luennot yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa
-liiton hallituksen kokousten valmistelijana ja sihteerinä toimiminen ja
-muut hallituksen nimeämät tehtävät.

Lisätietoa tehtävästä antavat puheenjohtaja Seppo Kantola, puh. 040 547 8577, e-mail. seppo.kantola@aivovammaliitto.fi tai varapuheenjohtaja Timo Kallioja, puh. 045 174 6051, e-mail. timo.kallioja@elisanet.fi .

Hakemukset 18.9.2019 mennessä sähköpostitse puheenjohtajalle osoitteeseen seppo.kantola@aivovammaliitto.fi

Aivovammoihin pureutuva tietokiertue saapuu Poriin

Kuinka aivovammojen diagnosointi on muuttunut uuden Käypä hoito -suosituksen voimaantulon jälkeen? Millä perusteella ja mihin aivovamman aiheuttamiin ongelmiin saa kuntoutusta? Miten sosiaaliturva järjestyy?

Näihin – ja moniin muihin – aivovammaan liittyviin asioihin saadaan selvyyttä Aivovammaliiton järjestämällä Aivovamma 2019 -tietokiertueella. Yleisluennon aivovammoista pitää neurologian erikoislääkäri, dosentti Olli Tenovuo ja katsauksen aivovammautuneen neuropsykologiseen kuntoutukseen luo neuropsykologi Jaana Sarajuuri. Lisäksi iltapäivän aikana perehdytään aivovammautuneen ihmisen sosiaalietuuksiin ja kuullaan muutama sana paikallisesta Satakunnan aivovammayhdistyksestä sekä Aivovammaliitosta. Aivoterveellistä murkinaa tilaisuudessa tarjoaa yhteistyökumppanimme Arla Suomi.

Kiertue saapuu Poriin keskiviikkona 18.9.2019 Teknologiakeskus Pripoliin (K-rakennus, Kokoustila Ajatus, 1. kerros, Tiedepuisto 4) klo 15 – 19. Kaikille avoin tapahtuma sopii erityisesti vastavammautuneille ja heidän läheisilleen sekä ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään aivovamman saaneita ihmisiä.

Tilaisuudessa pääsevät ääneen myös Satakunnan aivovammayhdistyksen puheenjohtaja Taina Mäkitalo ja kokemuspuhuja Ritva Parjanen.

Ritva Parjanen vammautui 56-vuotiaana puun kaatamisen seurauksena. Elettiin tammikuista lauantaita vuonna 2010. Ritva oli perheineen mökkeilemässä saaressa Rauman edustalla. Pakkasta oli 20 astetta. Perhe oli tuolloin päättänyt kaataa mökin vieressä kasvavan ison koivun. Ritvan tehtävänä oli käynnistää akulla toimiva vinssi käsikapulalla, jos koivu lähtisikin suunnitelmasta poiketen kaatumaan mökin päälle, eikä siitä poispäin.

-Olin aivan eri suunnassa kuin mihin puun piti laskelmien mukaan kaatua. Koivussa oli kuitenkin toisella puolella niin paljon pidempiä oksia kuin suunnitellulla kaatosuunnalla, että se lähtikin kaatuessaan kääntymään. Isot oksat katkaisivat matkallaan minun ja koivun välissä olleen kuusen, joka puolestaan osui kaatuessaan minua päähän. Seisoin pienellä töyräällä, josta putosin sen takana olevaan lumihankeen.

Ritvan mökkimatka päättyi Medihelin viemänä TYKSin leikkaussaliin. Nyt, yhdeksän vuotta tapaturman jälkeen, Ritva kertoo aivovamman tuoneen mukanaan myös positiivisia asioita. Ritvan tarina kuullaan kokonaisuudessaan Porin tilaisuudessa.

Tietokiertue kävi kevään aikana jo Helsingissä ja Seinäjoella. Saatu palaute oli varsin innostavaa.

”Koen saaneeni tietoa ja syvempää ymmärrystä aivovammasta ja erityisesti siitä, miten se ilmenee käytännössä.” – Osallistujan palaute

”Sain lisää ymmärrystä aivovammoista asiakkaitani kohtaan ja ehkä osaan entistä paremmin tukea ja ohjata heitä tarpeissaan ja arjessaan.” – Osallistujan palaute

Porin tilaisuuden ohjelmaan voit tutustua tästä. Ilmoittautuminen tietokiertueelle tästä linkistä.

Lisätietoja tilaisuudesta: järjestösuunnittelija Leena Koivusaari, leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi, puh. 050 306 4181

Etsimme osallistujia Tukea aivovammautuneen läheiselle -hankkeen työpajoihin!

Etsimme osallistujia Tukea aivovammautuneen läheiselle –hankkeen Helsingissä järjestettäviin kehittämistyöpajoihin.

Työpajat ovat

4.9.2019
30.10.2019
20.11.2019

Työpajat järjestetään Metropolia-ammattikorkeakoulun tiloissa klo 12.00-16.00.

Työpajoissa kartoitetaan läheisten kokemuksia ja toiveita sairaalassa hoidon alkuvaiheessa tarjottavasta tuesta. Näiden pohjalta kehitetään voimavaraistavan tuen mallia sairaaloihin, sekä luodaan tukimateriaaleja niin läheisille kuin hoitajillekin.

Lisäksi järjestetään hankkeen startti-iltapäivä Aivovammaliiton toimistolla 23.8.2019 klo 14-16.

Osallistujiksi etsitään yli 16-vuotiaana tapaturmaisesti vammautuneiden läheisiä. Jos olisit kiinnostunut osallistumaan työpajoihin, olethan yhteydessä, niin voidaan jutella lisää!

Lisätietoja:
Eeva Paavilainen
projektisuunnittelija
eeva.paavilainen(at)aivovammaliitto.fi
puh. 050 475 1908