Toimintakertomukset

Vuosi 2019

Aivovammaliiton toimintaa on kehitetty vuonna 2018 ja syksyllä 2019 tehtyjen jäsenkyselyjen pohjalta. Vuoden aikana panostimme aivovammatiedon välittämiseen ja Aivovammaliiton toiminnan tunnettuuden lisäämiseen sekä kehitimme vertais- ja vapaaehtoistoimintaa. Edunvalvontaa, joka on osa liiton perustehtävää, on tehty kannanottojen ja lausuntojen muodossa. Lisäksi olemme mukana useissa yhteistyöjärjestöissä, joissa kehitetään parempia vammaispalveluja ja yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.

Aivovamma 2019-tietokiertue järjestettiin neljällä eri paikkakunnalla (Helsinki, Pori, Kuopio ja Seinäjoki). Tapahtumissa aivovamma-alan asiantuntijat kertoivat aivovammaan liittyvää tietoa ammattilaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Samalla esittelimme liiton ja yhdistysten toimintaa.
Järjestötoiminnassa on panostettu osaamisen kehittämiseen, toiminnan seurantaan ja arviointiin. Näitä toimintoja jatketaan tulevaisuudessakin. Liiton rahoitus tulee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta eli STEAlta. Omaa rahoitusta tulee pienimuotoisesta varainhankinnasta ja saaduista lahjoituksista.

Sopeutumisvalmennusta tarjottiin suunniteltua enemmän runsaan hakijamäärän vuoksi. Sopeutumisvalmennusta järjestettiin sekä STEAn että vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella.
Viestintää on tehty monikanavaisesti, muun muassa Aivoitus-lehti, sosiaalinen media ja sähköinen uutiskirje.

Hankkeita on toimintavuoden aikana ollut kaksi: Tee kypärätemppu -hanke ja Tukea aivovammautuneen läheiselle-hanke.

Voit lukea toimintakertomuksen vuodelta 2019 tästä (pdf)

Vuosi 2018

Vuoden 2018 aikana vahvistettiin liiton toimintoja entisestään. Uusina kohteina olivat omaisten/läheisten toiminnan kehittäminen, palvelukartan rakentaminen sekä arvioinnin ja mittaamisen kehittäminen. Näihin kolmeen painopistealueeseen vastasivat koko järjestön työntekijät yhteisesti.

Vuotta 2018 siivittävät tapahtumat ja kurssit, jotka ovat juurtuneet hyväksi tiedon ja kokemusten sekä vertaistuen vaihtopaikoiksi, kuten Pääfest ja liittopäivät.

Yhdistystoimintaa tuettiin räätälöidyn tuen ja Skype-pikaviestiohjelman avulla. Jäsenjärjestöavustustoiminta ja tietosuoja-asiat olivat vuoden 2018 keskiössä.

Sopeutumisvalmennusta tarjottiin yhdeksän kurssin ja neljän ylimääräisen kurssin ja kahden lyhytkurssin voimin. Sopeutumisvalmennuskursseilla hyödynnettiin kokemustoimijoita ja yhdessä heidän kanssaan suunniteltiin Äijä-kurssia seuraavaan vuoteen.

Aivoitus-lehteä kehitettiin strategisella suunnitelmalla. Muita viestinnällisiä keinoja käytettiin näkyvyyden laajentamiseksi, esimerkiksi Instagram otettiin käyttöön vuoden loppupuolella. Varainhankintaa tullaan kehittämään seuraavien vuosien aikana.

Aivovammaliiton tärkein tehtävä on ollut edistää vammautuneiden ja heidän läheistensä hyvää elämää ja toimia heidän edunvalvontajärjestönä. Aivovammautuneet ihmiset ovat olleet näkyvästi esillä viimeisten vuosien ajan erilaisissa vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Aivovammaliiton yksi tehtävistä oli edistää vakuutusasioiden käsittelyä yhteiskunnassa. Aivovammaliitto pyrki perustamaan eduskuntaan aivovammatyön tukiryhmän, ja tämä toive on edelleen vetämässä.

Voit katsoa toimintakertomuksen 2018 tästä linkistä (pdf)

Vuosi 2017

Vuonna 2017 vietettiin Aivovammaliiton 25. toimintavuotta. Tätä vuotta siivitti juhlavuoden merkittävin tapahtuma, maaliskuun symposiumi, jonka tavoitteena oli tuoda esille, miten aivovammapotilaan hoidossa ja kuntoutuksessa on edistytty. Kerralla rysähti – kaikki muuttui symposium kokosi laajan asiantuntijajoukon kaksipäiväiseen tapahtumaan Seinäjoelle. Päivien aikana saimme kuulla, miten hoito ja kuntoutus on kehittynyt ja Aivovammaliiton omat kokemustoimijat lisäsivät vielä oman kokemuksensa asioista kuulijoille. Tapahtuma onnistui yli ennakko-odotusten ja Aivovammaliitto sai sen myötä merkittävää tunnettuutta. Symposiumin ensimmäisen päivän avasi sisäministeri Paula Risikko ja europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kunnioitti puheellaan tapahtumaa sen toisena päivänä.

Lokakuun lopussa juhlimme 25-vuotiasta Aivovammaliittoa. Juhlaa kunnioitti läsnäolollaan sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila. Juhlavieraiden joukossa oli tärkeitä yhteistyökumppaneita ja sidosryhmien edustajia. Aivovammaliittoa juhlimassa oli myös jääkiekossa aivovamman saanut jääkiekkoilija Tommi Kovanen.

Bazar-kustantamo ja Aivovammaliitto yhdessä Tommi Kovasen kanssa jakoivat kansanedustajille syksyllä ”Kuolemanlaakso”-nimisen kirjan, jossa Tommi kuvaa elämäänsä aivovammautumisen myötä. Tämän idean takana oli pieni joukko vammautuneita ihmisiä.

Aktiivisella osallistumisella Aivovammaliitto on ollut näkyvillä koko viime vuoden. Vaikuttamista aivovammautuneiden ihmisten elämän edistämiseksi on tehty kohdennetusti valtakunnan tasolla. Aivovammautuneet ihmiset ovat olleet näkyvästi esillä viime vuosien ajan erilaisissa vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Vaikuttamistyötä on tehty antamalla kannanottoja ja lausuntoja vuoden 2017 aikana itsenäisesti. Muun muassa oikeusasiamiehelle annettiin kantelu koskien vakuutuslääkärien yhdistys ry:n ylilääkärin menettelyä, valinnanvapauslain luonnokseen annettiin lausunnot, YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman valmisteluun annettiin lausunto itsenäisesti ja yhdessä Vammaisfoorumin kanssa annettiin lausunto vammaislain luonnokseen. Kannanottoja annettiin liittokokousten yhteydessä ja tiedotteita on tehty useista aiheista vuoden aikana.

Voit katsoa toimintakertomuksen 2017 tästä linkistä (pdf)

 

 

 

 

© 2021 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU