Strategia ja arvot

Aivovammaliitto ry:n tulevaa strategiaa vuosille 2020-2022 työstetään parasta aikaa.

Aivovammaliiton keskeiset arvot strategiakaudella 2015–2019

Luottamus

Aivovammaliitto on luotettava yhteistyökumppani. Sen jäsenet arvostavat ja luottavat liittoon edunvalvontajärjestönä. Luottamuksellisuus mahdollistaa toiminnan jatkuvan kehittämisen. Hyvä ilmapiiri ja avoimuus edistävät luottamuksen syntymistä.

Toimijuus

Toimijuus tarkoittaa itsenäistä toimintakykyä ja tuon kyvyn aktiivista toteuttamista järjestöjä yksilötasolla. Aivovammaliiton toiminta pyrkii kehittämään jäsenten toimijuutta liitto- ja yhdistystoiminnassa mukana olemisen kautta. Toimijuuden ytimenä on jäsenistön aktivoiminen sekä omatoimisuuden ja itsenäisyyden lisääminen. Tämä tehdään muun muassa kouluttamalla sekä ohjaamalla voimavaroja yhdistysten omatoimisuutta tukeviin toimintoihin. Liitolta toimijuus edellyttää toimivaan yhteistyöhön ja osaamiseen perustuvaa toimintavarmuutta.

Vertaisuus

Vertaisuus tarkoittaa toiminnan kohderyhmän ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnallisella ja yhteisön tasolla. Vertaisuuteen kuuluu jäsenten keskinäinen tasa-arvo, jäsenten ja henkilöstön yhdenvertaisuus ihmisinä sekä yhdessä tekeminen toisia kuunnellen, tukien, antaen ja vastavuoroisesti asioita jakaen. Vertaisuudella pyritään edistämään omanarvontunnon kasvamista ja edelleen voimaantumista. Jäsenistön ja henkilöstön luontevat, läheiset yhteistyösuhteet voimaannuttavat jäsenistöä ja kasvattavat henkilöstön asiantuntemusta.

 

Koko Aivovammaliiton strategiaan (vuosille 2015 –  2019) voit tutustua tästä linkistä (pdf).

 

 

© 2020 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU