Vaikuttaminen

Aivovammaliitto valvoo aivovammautuneiden ihmisten etuja ja oikeuksia. Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammaisten henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina muun väestön kanssa. Toiminnan tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen.

Aivovammautuneet ihmiset ovat olleet näkyvästi esillä viime vuosien aikana muun muassa erilaisissa vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Aivovammaliiton yksi tehtävä on edistää vakuutusasioiden käsittelyä yhteiskunnassa.  Esimerkiksi vuoden 2018 aikana annettiin kolme kannanottoa ja kaksi lausuntoa. Lisäksi osallistuttiin useisiin STM:n (Sosiaali- ja terveysministeriö) ja THL:n (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos) työryhmiin. Vuonna 2019 on annettu lausuntoja sekä kevätliittokokouksen kannanotto ”Kuntoutusuunnitelmien lakisääteinen tehtävä ontuu” ja syysliittokokouksen kannanotto ”Vakuutusyhtiöiden toiminta aivovammaisten korvauskäsittelyssä tulee yhteiskunnalle kalliiksi”.

 

Katso tästä linkistä Aivovammaliiton kannanotot ja lausunnot (linkki avautuu sisäiselle sivulle).

 

 

© 2021 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU