Tukea aivovammautuneen läheiselle -hanke

 

Tukea aivovammautuneen läheiselle on Aivovammaliiton helmikuussa 2019 alkanut kolmevuotinen kehittämishanke. Hankkeen aikana kehitetään voimavaraistavan tuen malli, joka sisältää tiedollista tukea sekä vertaistukea aivovammautuneen läheiselle akuutissa vaiheessa.

Vuoden 2019 aikana on järjestetty Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa työpajoja, joihin on osallistunut hoitohenkilökuntaa, vammautuneiden läheisiä sekä muita asiantuntijoita. Työpajoissa on suunniteltu voimavaraistavan tuen mallia, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 aikana HUSin alueella.

Työpajoissa on suunniteltu myös ohjausmateriaaleja niin hoitohenkilökunnalle kuin läheisillekin. Materiaalit julkaistaan vuoden 2020 aikana ja tietoa lisätään myös Terveyskylä.fi -sivuston Aivotaloon, jossa ne ovat saatavilla avoimesti. Viimeisenä hankevuonna 2021 mallia on tarkoitus jalkauttaa myös muualle Suomeen.

Läheiset voivat osallistua mallin kehittämiseen osallistumalla työpajoihin tai vastaamalla kyselyyn saadusta tuesta ja tuen tarpeista. Läheisiä tarvitaan mukaan myös mallin sekä tuotettujen materiaalien arviointiin. Lisäksi halukkaat voivat osallistua vertaistukihenkilöiden koulutukseen ja olla mukana vertaistuen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vertaistukea suunnitellaan osaksi läheisten tukea jo sairaalassa yhteistyössä OLKAn kanssa.

Yhteistyössä hankkeessa ovat HUS, Metropolia-ammattikorkeakoulu, OLKA, Aivotalo, Suomen Neurohoitajat ry, Sairaanhoitajaliitto sekä Itä-Suomen yliopisto.

Onko läheiselläsi aivovamma? Oletko kiinnostunut kehittämään läheisille tarjottavaa tukea? Sinulla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa!

Lisätietoja:

Inkeri Hutri
projektikoordinaattori, perhevapaan sijainen 2.1.2020 alkaen
inkeri.hutri(at)aivovammaliitto.fi
puh. 050 520 1243

Eeva Paavilainen
projektisuunnittelija
eeva.paavilainen(at)aivovammaliitto.fi
puh. 050 475 1908

Julia Choustikova
projektikoordinaattori, perhevapaalla 23.12.2019 alkaen

 

 

© 2020 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU