Tukea aivovammautuneen läheiselle -hanke

 

Tukea aivovammautuneen läheiselle on Aivovammaliiton kehittämishanke vuosille 2019-2021. Hankkeen aikana kehitetään voimavaraistavan tuen malli, joka sisältää tiedollista tukea sekä vertaistukea aivovammautuneen läheiselle hoidon alkuvaiheessa.

Vuoden 2019 aikana on järjestetty Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa työpajoja, joihin on osallistunut hoitohenkilökuntaa, vammautuneiden läheisiä sekä muita asiantuntijoita. Työpajoissa on suunniteltu voimavaraistavan tuen mallia, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 aikana aluksi HUSin alueella ja asteittain myös muualla Suomessa.

Työpajoissa on suunniteltu myös ohjausmateriaaleja niin hoitohenkilökunnalle kuin läheisillekin. Materiaalit julkaistaan vuoden 2020 aikana ja tietoa lisätään myös Terveyskylä.fi -sivuston Aivotaloon, jossa ne ovat saatavilla avoimesti.

Läheiset ovat olleet mukana mallin kehittämisessä osallistumalla työpajoihin ja vastaamalla kyselyyn saadusta tuesta ja tuen tarpeista. Läheisiä on ollut mukana myös mallin sekä tuotettujen materiaalien arvioinnissa.

Hankkeen aikana kehitettään myös läheisille tarjottavaa vertaistukea. Vertaistukea suunnitellaan osaksi läheisten tukea jo sairaalassa yhteistyössä OLKAn kanssa sekä kehitetään valtakunnallisesti saavutettavaa verkkovertaistukea. Läheisiä tarvitaan mukaan vertaistuen kehittämiseen koko hankkeen ajan.

Yhteistyössä hankkeessa ovat HUS, Metropolia-ammattikorkeakoulu, OLKA, Aivotalo, Suomen Neurohoitajat ry, Sairaanhoitajaliitto sekä Itä-Suomen yliopisto.

Onko läheiselläsi aivovamma? Oletko kiinnostunut kehittämään läheisille tarjottavaa tukea? Sinulla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa!

Lisätietoja:

Inkeri Hutri
projektikoordinaattori, perhevapaan sijainen 2.1.2020 alkaen
inkeri.hutri(at)aivovammaliitto.fi
puh. 050 520 1243

Eeva Paavilainen
projektisuunnittelija
eeva.paavilainen(at)aivovammaliitto.fi
puh. 050 475 1908

Julia Choustikova
projektikoordinaattori, perhevapaalla 23.12.2019 alkaen

 

© 2020 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU