Lausunnot ja kannanotot

Aivovammaliiton kannanotto: Vakuutusyhtiöiden toiminta aivovammaisten korvauskäsittelyssä tulee yhteiskunnalle kalliiksi 

28.10.2019

Aivovammaliitto ry:n syyskokouksen edustajat kokoontuivat 25.10.2019. Kokouksessa päätettiin julkaista kannanotto, jossa todetaan, että Aivovammaliitto ry vaatii avointa keskustelua vakuutusyhtiöiden korvausproblematiikasta ja vakuutusyhtiöitä kantamaan vastuunsa tekemästään vakuutussopimuksesta ja siihen sisältyvistä korvauksista.

_______________________________________________________________________

Aivovammaliiton kannanotto: Kuntoutusuunnitelmien lakisääteinen tehtävä ontuu!

10.4.2019

Aivovammaliitto ry:n kevätkokouksen edustajat kokoontuivat 6.4.2019 ja toivat esille huolensa siitä, että usein kuntoutujilta puuttuu kuntoutussuunnitelma! Aivovammaliitto toteaa, että sopeutumisvalmennuskurssien kuntoutujilla suunnitelmia ei juuri ole.

_______________________________________________________________________

Lausunto: Koesuoritusta heikentävän syyn ottaminen ylioppilastutkinnossa – määräysluonnos

6.3.2019

Keskivaikean ja vaikean aivovamman saaneiden ihmisten kuntoutuminen vaatii enemmän hoitoa, kuntoutusta ja tukitoimia, tällöin myös opintojen suorittaminen ja saatavissa oleva tuki ja erityisjärjestelyt tulee suunnitella eri toimijoiden kanssa.

_______________________________________________________________________

Lausunto: Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja

15.2.2019

Lausuntopyyntö eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnasta: Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten, että tuo mielivaltaisuus poistuu.

_______________________________________________________________________

Aivovammaliiton viestit eduskuntavaaleihin 2019

4.2.2019

Aivovammaliiton vaikuttamistoiminnan tarkoituksena on aivovammautuneiden ja heidän läheistensä aseman parantaminen. Tuomme valtakunnan tasolla vammautuneiden ääntä esille poliittiseen päätöksentekoon sekä yhteistyöhön viranomaisten, muiden järjestöjen ja liittojen sekä alan ammattilaisten kanssa.

_______________________________________________________________________

Lausuntopyyntö Aivovammaliitolle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenne- ja  potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

10.1.2019

Esityksessä ehdotetaan, että liikennevahinkolautalautakunta ja potilasvahinkolautakunta yhdistetään liikenne- ja potilasvahinkolautakunnaksi. Aivovammaliitto ry kannattaa ehdotusta tietyin edellytyksin.

______________________________________________________________________

Demokratia vaarantuu, ellei Vakuutuslääkärijärjestelmää käsitteleviä lakialoitteita käsitellä nyt!

10.12.2018

Tällä hetkellä eduskunnassa odottaa käsittelyään peräti kolme vakuutuslääkärijärjestelmään muutosta vaativaa lakialoitetta: Kansanedustaja Jari Ronkaisen ja entisen kansanedustajan Sanna Lauslahden tekemät, sekä yli 59 000 ääntä kerännyt kansalaisaloite. Näiden lisäksi korkein oikeus on linjannut, että velvollisuudesta antaa korkeimmalle oikeudelle vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja säädettäisiin laissa.

_______________________________________________________________________

Aivovammaliiton kannanotto 19.9.2018: Aivovammaliitto vaatii: Lausuntojen pyytämisestä ja laatimisesta on säädettävä laissa tarkasti

19.9.2018

Aivovammaliitto ry kannattaa Korkeimman oikeuden laatimaa ehdotusta siitä, että lainsäädäntöä täydennetään siten, että velvollisuudesta antaa korkeimmalle oikeudelle vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja säädettäisiin laissa.

 


Aivovammaliiton kannanotto 7.4.2018: Aivovammoihin nyt liittyvä informaatiosota vaikuttaa eniten syyttömiin

7.4.2018

Aivovammaliiton liittokokous 7.4.2018 otti kantaa nyt vellovaan informaatiosotaan ja sen vaikutuksiin.

_______________________________________________________________________

Aivovammaliiton kannanotto 28.10.2017: Aivovammaliitto huolissaan älylaitteista liikenteessä

28.10.2017

Aivovammaliiton liittokokous 28.10.2017 otti kantaa jatkuvasti lisääntyneeseen kännyköiden ja älylaitteiden käyttöön liikennetilanteissa.


Tiedote: Aivotäräh2018_Aivovammaliiton_kannanotto_lausunnoistaet urheilussa

8.8.2017

” Vain” aivotärähdys on jo merkki aivovammasta.


Aivovammaliiton kannanotto 5.7.2017: Aivovammaliitto huolissaan korvausriidoista

5.7.2017

Aivovammaliiton kannanotto Ylen 3.7.2017 esittämän A-studion herättämään keskusteluun.


Aivovammaliiton näkökulmia YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman valmisteluun

21.6.2017

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista astui Suomessa voimaan kesäkuussa 2016. Hallitus asetti vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE) 1.1.2017 alkaen. Sen tehtävänä on koordinoida vammaissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa hallinnon eri aloilla ja tasoilla.

VANEn tulee laatia toimikaudelleen toimintaohjelma, jossa määritellään vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanon edistämisen keskeiset kansalliset tavoitteet, niitä edistävät keinot ja tarvittava seuranta. Nykyinen toimintakausi kestää hallituskauden loppuun 30.4.2019 saakka. Toimintaohjelmatyön aloittamista varten VANE järjestää kuulemistilaisuuden valtakunnallisille  ja Aivovammaliitto antoi oheisen lausunnon pohjautuen keskeisiin  neljään artiklaan pohjautuen.


Aivovammaliiton kevätliittokokouksen 2017 kannanotto: Kokemustoimijat mukaan sote-uudistuksen valmisteluun

8.4.2017


Aivovammaliiton lausunthallituksen esitykseen sote-valinnanvapauslaista

28.3.2017


Aivovamma 2017 -symposiumin julkilausuma: Aivovammaliiton kokemuksia aivovammautuneen ihmisen hoidon ja kuntoutuksen haasteista

16.3.2017


Aivovammaviikon 2016 tiedote: Selvälläkin päällä!

Marraskuu 2016


Syysliittokokouksen 2016 kannanotto: Aivovammaliitto huolissaan vakuutuslääkärikäytännöistä

29.10.2016


Kevätliittokokouksen 2016 kannanotto: Yli 75-vuotiaiden vammaispalvelut turvattava

9.4.2016


Aivovammaviikon 2015 tiedote: Tapaturmainen aivovamma tunnetuksi

Marraskuu 2015


Kuluttajaparlamentin tiedote: Kysely lasten kriisiavusta.

7.11.2016


Kuluttajaparlamentin kysely: Yli 40 prosenttia on tinkinyt lääkkeiden ostosta.

7.11.2016


 

© 2020 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU