Mikä on aivovamma?

Aivovamma on aivovaurio, joka syntyy tapaturmaisesti päähän kohdistuvasta iskusta.

Varmistaaksesi mahdollisen epäilysi aivovammasta sinun on mentävä asiantuntevan lääkärin vastaanotolle.

Normaali reitti erikoislääkärin vastaanotolle kulkee perusterveydenhuollon (esimerkiksi terveyskeskuksen) kautta. Lisäohjeita voit kysyä myös yliopistosairaaloiden yhteydessä olevilta aivovammapoliklinikoilta.

Aivot ovat keskushermoston elin, jonka tehtävänä on käsitellä aistien välityksellä saatua tietoa. Hermosto koostuu keskushermostosta ja ääreishermostosta.

Aivot ja selkäydin muodostavat keskushermoston. Aivojen osat jaetaan etuaivoihin, keskiaivoihin ja taka-aivoihin. Etuaivojen osia ovat isot aivot ja väliaivot. Taka-aivot koostuvat aivosillasta, ydinjatkeesta ja pikkuaivoista.

Harmaa aivokuori peittää vasenta ja oikeata aivopuoliskoa, jotka muodostavat isot aivot. Kumpikin aivopuolisko jakautuu neljään aivolohkoon: otsa-, ohimo-, päälaki- ja takaraivolohko.

Hermosyyt vievät aivoissa viestiä eri osien välillä. Tätä kutsutaan valkeaksi aineeksi, joka on hermosyitä peittävä rasvapitoinen rakennekerros. Aivokurkiainen on aivopuoliskoja yhdistävä suuri hermokimppu.

Lähde: Kliininen neuropsykologia 2015

Aivovamma syntyy päähän ja aivoihin kohdistuvan ulkoisen energian vaikutuksesta. Energia voi olla peräisin joko suorasta iskusta, aivoihin kohdistuvasta voimakkaasta hidastuvuusliikkeestä tai aivokudokseen tunkeutuvasta vierasesineestä.

Aivoihin kohdistuva energia voi aiheuttaa erilaisia kudosvaurioita, joita nimitetään niin sanotuksi primaarivaurioiksi eli ensisijaisiksi vaurioiksi. Alla kerrotaan käytännön kannalta tärkeimmistä.

Kallon sisäinen verenvuoto voi syntyä joko aivokudoksen pinnalle tai sen sisään.

Epiduraalivuoto = kallon pinnalla kulkeva valtimo repeää kallonmurtuman seurauksena, syntyy kovakalvon ulkoinen verenvuoto. Vaatii leikkaushoidon.

Subduraalivuoto = aivojen heilahdusliikkeen seurauksena aivojen pinnalla oleva laskimo repeytyy, syntyy kovakalvon alainen verenvuoto. Vaatii leikkaushoidon.

Traumaattinen subaraknoidaalivuoto eli SAV = tapaturman seurauksena myös aivan aivojen pinnalla niin sanotun lukinkalvon alla kulkevat verisuonet voivat repeytyä, jolloin syntyy lukinkalvonalainen verenvuoto. Se ei vaadi leikkaushoitoa, mutta on usein vakavan aivovamman merkki.

Aivoruhje on yleinen tapaturmasta johtuva vaurio aivoissa. Sitä voi verrata mihin tahansa muuhunkin ruhjeeseen, vaikkapa lihaksessa. Ruhjoutuneessa kohdassa aivoja on vaihtelevasti verenvuotoa ja turvotusta. Aivoruhje syntyy yleensä suoran iskun seurauksena ja usein iskukohdalle tai vielä tavallisemmin sen vastakkaiselle puolelle aivoja. Jos ruhjeessa on runsaasti verenvuotoa, puhutaan aivojen sisäisestä verenvuodosta.

Tärkein aivojen vammamekanismeista on kuitenkin diffuusi aksonivaurio (DAI). ´Diffuusi´ tarkoittaa epämääräistä, epätarkkarajaista ja ’aksoni’ on hermosolujen päähaara. Diffuusi aksonivaurio tarkoittaakin ilmiötä, jossa hermosolujen päähaarojen vaurioituminen johtaa hermosolujen välisten yhteyksien katkeamiseen. Kyse on siis solujen vauriosta.

Lähde: Aivovammaliitto 2016

  • Aivovammoista 65 % syntyy kaatumis- ja putoamistapaturmissa, 20 % liikenneonnettomuuksissa, 5 % väkivaltatapahtumissa ja loput sekalaisista syistä.
  • Vakavista työikäisten vammoista noin 60-70 % johtuu liikenneonnettomuuksista.
  • Vanhuksilla kaatumiset ovat vakavien vammojen tavallisin syy.
  • Kaikista aivovammoista noin 2/3 sattuu miehille.
  • Aivovamma on alle 45-vuotiaiden aikuisten yleisin välitön kuolinsyy.

Lähde: Aikuisiän aivovammojen käypä hoito -suositus

© 2021 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU