Oireita

Aivovamman seuraukset riippuvat muun muassa vammamekanismista, vamman vaikeusasteesta sekä hoitotoimenpiteiden onnistumisesta.

Aivovamman oireet ovat aina yksilöllisiä.

Aivovamman aiheuttamia oireita ovat ensisijaiset oireet ja myöhemmin ilmenevät oireet. Myöhemmin ilmenevistä oireista käytetään nimitystä aivovamman jälkitila.

Akuutin eli äkillisen vaurion aiheuttamat mahdolliset oireet, joiden perusteella aivovamma diagnosoidaan:

 • Tajuttomuus ja sen kesto
 • Muistinmenetys ja sen kesto
 • Henkisen tilan muutos esim. sekavuus

Aivovamman aiheuttamia oireita voivat olla:

 • epänormaali väsymys ja rasituksen sietokyky
 • tarkkaavuuden ylläpidon ja keskittymisen heikentyminen
 • muistitoimintojen häiriöt, erityisesti lähimuistin heikentyminen
 • aloite- ja suunnittelukyvyn heikentyminen
 • toiminnan ja ajattelun hidastuminen ja juuttuminen
 • sanojen löytämisen ja sanattoman viestinnän ymmärtämisen vaikeus
 • vaikeus itse tunnistaa vamman aiheuttamia oireita ja muutoksia
 • toimintojen, tunteiden ja käyttäytymisen hallinnan vaikeudet, kuten ärsykeherkkyys, äkkipikaisuus, ärtyneisyys, arvaamattomuus, korostuneet mielialan vaihtelut
 • luonteen muutokset, luonteenpiirteiden korostuminen tai latistuminen
 • arviointikyvyn ja kriittisyyden heikentyminen
 • ajattelun muuttuminen konkreettiseksi ja lapsenomaiseksi
 • erilaiset fyysiset oireet, kuten halvaukset, tasapainohäiriöt, päänsärky, epilepsia, unihäiriöt, näkökenttäpuutokset, puheen vaikeudet.

Nämä edellä mainitut ovat niin sanottuja jälkitilan oireita, jotka vaikuttavat ihmisen arkeen tapaturman jälkeen.

Diagnoosin tekee aina lääkäri.

Enemmistö aivovammoista on lieviä vammoja, joita edelleen arkikielessä usein nimitetään aivotärähdyksiksi (commotio cerebri). Kaikista aivovammoista yli 90 % on tähän luokkaan kuuluvia.

Aivovamma ei useinkaan näy päällepäin. Tämän vuoksi vammautuneen ja ympäristön on vaikea tulkita ja ymmärtää oireita. Oireet voivat kuitenkin merkittävästi haitata selviytymistä päivittäisissä toimissa, työssä ja sosiaalisissa suhteissa.

 

Lähde: Aivovammaliitto 2016 & S. Liimatainen. Aivovammojen kuntoutus. Duodecim. 2012

© 2021 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU