Hoito

Oikea diagnosointi sekä ensihoidon nopeus ja laatu ovat ennusteen kannalta ratkaisevia. Jatkohoito määräytyy vamman vaikeusasteen mukaan. Ensioireita on osattava etsiä ja tunnistaa. Myös osa niin sanotuista lievistä aivovammoista voi osoittautua jälkivaikutuksiltaan merkittäviksi.

Aivovammoja hoidetaan perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa riippuen vamman vakavuudesta. Hoitomuotoja ovat esimerkiksi leikkaus- ja lääkehoito. Kuntoutus tukee aivovammautuneen ihmisen hoitoa.

Jokaisen potilaan hoito suunnitellaan yksilöllisesti. Hoidoista kannattaa kysyä ensisijaisesti hoitavalta lääkäriltä tai hoitohenkilökunnalta. Potilaalle tehtävä hoitosuunnitelma sisältää yksityiskohtaisesti tiedon siitä, kuinka potilaan hoito järjestetään ja missä ajassa hoito toteutetaan. Suunnitelma laaditaan yhteisymmärryksessä potilaan, hänen läheistensä kanssa.

Kysy rohkeasti! Lääkärin kertoma ei aina ole selvää, joten uskalla kysyä asiaa uudestaan niin monta kertaa, että ymmärrät. Tyhmiä kysymyksiä ei ole.

© 2021 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU