Edunvalvonta

Maistraatti on valtion hallintoa, joka toimii paikallisesti. Ihmisen edunvalvonta on osa maistraatin toimintaa. Maistraatti käyttää siitä nimitystä holhoustoimi. Edunvalvontaa voi hakea, kun sairastunut ihminen ei pysty huolehtimaan omista asioistaan. Yleisimmin edunvalvoja määrätään taloudellisiin asioihin. Edunvalvojana voi toimia yksityishenkilö tai kunnan virkaholhooja.

© 2021 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU