Muut tukitoimet

Pysäköinti

Trafi myöntää henkilökohtaisen pysäk vammaiselle henkilölle, joka voi ajaa itse, tai häntä voidaan kuljettaa. Tällöinkin lupa myönnetään vammaiselle, ei vammaista kuljettavalle henkilölle.

Pysäköintiluvan saamisen edellytyksenä on että sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva liikunnallinen haitta estää henkilöä itsenäisesti kävelemästä ja on kokonaisuudessaan arvioitu tapaturmavakuutusvakuutuslain 18 a §:n perusteella haittaluokan 11 mukaiseksi.

Pysäköintiluvalla saa pysäköidä:

  • Vammaisille autoilijoille tarkoitetuille pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä.
  • Maksullisille pysäköintipaikoille maksua suorittamatta.
  • Alueelle, missä pysäköinti on muutoin kielletty. Pysäköinti ei saa estää muuta liikennettä, mikä koskee myös kevyen liikenteen väyliä.
  • ”Pysäköinti kielletty” merkillä, elleivät muut tieliikennelain tai asetuksen säännökset ole esteenä.
  • Rajoitusta pidemmäksi ajaksi sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaika on liikennemerkillä rajoitettu.
  • Yksityisellä alueella pysäköintilupa ei oikeuta poikkeavaan pysäköintiin ellei siihen ole osoitettu paikkaa.

Lähde: Finlex, Tampereen kaupunki 2011, Sosiaaliportti 2012

© 2021 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU