Neuropsykologia

Aivovaurio vaikuttaa aina ihmisen käyttäytymiseen ja osaamisen käyttämiseen. Neuropsykologi auttaa kuntouttamaan omien aivojen käyttötapoja ja auttaa löytämään välineitä sairastuneen ihmisen arkeen.

Kognitiiviset toiminnot ovat niitä toimintoja, joiden avulla ihminen käyttää omaa osaamistaan ja älykkyyttään.

Kognitiivisia toimintoja:

  • tarkkaavaisuus
  • havaitseminen
  • muisti
  • ajattelu
  • kieli
  • oppiminen

Aivovamma aiheuttaa usein kognitiivisissa toiminnoissa häiriöitä. Tavallisimpia häiriöitä on muistin, tarkkaavuuden, havaintokyvyn ja loogisen ajattelun sekä toiminnan alueilla. Aivovamma saattaa aiheuttaa muutoksia myös tunne-elämässä. Näiden edellä mainittujen häiriöiden kuntoutuksessa auttaa neuropsykologinen kuntoutus. Neuropsykologin tehtävänä on arvioida vammautuneen ihmisen vahvuuksia ja haasteita. Hän myös arvioi ja auttaa vammautumisen tuomien tunteiden hallinnassa. Yhdessä kuntoutujan kanssa neuropsykologi kehittää erilaisia tapoja kuntoutua ja pärjätä arjessa omatoimisesti.

Lähde: Aivovammojen kuntoutus 2012

 

Psykologi = ihmisen ajattelun, käyttäytymisen ja tunne-elämän ammattilainen

Neuropsykologi = erikoistunut aivovaurion aiheuttamiin muutoksiin.

Psykiatri = lääkäri, joka on erikoistunut mielenterveyden häiriöihin

© 2021 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU