MTLH:n vuoden 2019 tuetut lomat haettavissa

MTLH:n vuoden 2019 tuettujen lomien esite on ilmestynyt ja lomat ovat nyt sähköisesti haettavissa. MTLH järjestää yli 600 lomaviikkoa lapsiperheille, ikääntyneille, työikäisille sekä eri sairaus- ja vammaisryhmiin kuuluville henkilöille. Lomakohteita on ympäri Suomea kylpylöistä urheiluopistoihin.

Jos tarvitset lomaesitteitä ja hakemuksia, ota yhteyttä MTLH:n toimistoon, puh. 010 2193 460 tai lomat@mtlh.fi.

Lomatukihakemuksen voi täyttää sähköisesti.

Tutustu lomatarjontaamme tästä
Linkki sähköiseen hakukalenteriin tästä
Vuoden 2019 lomaesite pdf-tiedostona

Keskustelutilaisuus Hoitohaitta – virhe vai vahinko?

Suomen Kipu järjestää keskustelutilaisuuden potilasvahingoista  7.11.2018 klo 18-20 Helsingissä Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa (os. Salomonkatu 21 B. Tila on esteetön.). Illan aikana käydään läpi tiivistetysti koko potilasvahinkoprosessi.

Alustajana varatuomari Filip Markelin, Suomen Potilaslakimiehet.

  • Mikä on potilasvahinko?
  • Kuinka tehdä potilasvahinkoilmoitus?
  • Mitä asiapapereita ilmoitukseen tarvitaan?
  • Kuka neuvoo, jos et ole varma onko tapahtunut potilasvahinko?
  • Mitä tehdä, jos saa kielteisen päätöksen?
  • Mitä ilmoituksen tekeminen maksaa ja mistä saada apuja maksuihin?

Paikalle pääsee hyvin julkisilla kulkuneuvoilla, Kampin metroasema ja linja-autoterminaali ovat kävelyetäisyydellä. Palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä on myös kaksi inva-merkittyä parkkipaikkaa.

Puhelinnumero neuvontaan on 09 3104 4513.

Lisätietoja järjestökoordinaattori Kaisa Hirniltä/Suomen Kipu, p. 045 355 2825 tai kaisa.hirn@suomenkipu.fi

Facebookin tapahtumalinkki:

https://www.facebook.com/events/1687791941349656/permalink/1687792708016246/?notif_t=page_post_reaction&notif_id=1539248534206506

 

 

Validia Kuntoutus on teettänyt selvityksen yhtiön aivovammadiagnostiikasta

Oheisena Validian 23.3.2018 julkaisema tiedote.

Aivovammaliitto ry:llä ei ole vielä tarpeeksi tietoa itse tutkimuksen yksityiskohdista eikä taustoista. Aivovammaliitto ry:n hallitus ottaa kantaa tähän myöhemmin.

Tiedotteessa mainittu yhteistyö tarkoittanee Validian kuntoutujille pidettyjä tilaisuuksia, joissa on kerrottu Aivovammaliitto ry:n toiminnasta. Aivovammaliitto ry ei ole ollut mukana tekemässä kyseistä tutkimusta yhteistyössä Jukka Peltolan kanssa.

Validian tiedote 23.3.2018:

Validia Kuntoutus on tilannut omavalvontaselvityksen aivovammakuntoutujien diagnostiikan asianmukaisuudesta riippumattomalta ulkopuoliselta taholta. Helmikuussa 2018 valmistuneessa arviossa todettiin useiden Validia Kuntoutuksessa tehtyjen aivovammadiagnoosien poikenneen aivovammakuntoutujien saamista muista lääketieteellisistä arvioista. Selvityksen mukaan tapauksia yhdistävänä tekijänä on muutaman asiantuntijan joukko, josta yksi on työskennellyt Validia Kuntoutuksen neurologina. Kyseinen neurologi ei enää työskentele Validia Kuntoutuksessa ja yhtiö on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin. Tilatun selvityksen lisäksi Validia Kuntoutuksen johto on jättänyt huhtikuussa 2017 sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle Valviralle selvityspyynnön Validia Kuntoutuksen entisen neurologin toiminnasta.

Tampereen yliopistollisen keskussairaalan ylilääkäri, professori Jukka Peltola on tehnyt Validia Kuntoutuksen pyynnöstä selvityksen aivovammakäytännöistä ja diagnostiikasta Validia Kuntoutuksessa ajalla 1.5.2014–31.12.2016. Peltolan tekemän selvityksen tavoitteena oli arvioida, onko aivovammakuntoutujan vamman vaikeusasteen luokittelu muuttunut Validia Kuntoutuksessa verrattuna lähettävän tahon diagnoosiin, ja onko kuntoutuksissa noudatettu Käypä hoito -suositusta.

Liikkeellepanevana tekijänä selvityksen käynnistämisessä on ollut lääkärin ammatissa toimineen kuntoutujan reklamaatio Validia Kuntoutuksen neurologin toiminnasta. Validia Kuntoutus on tehnyt selvitysprosessin aikana tiivistä yhteistyötä Aivovammaliiton kanssa.

–        Aivovammakuntoutujat on diagnosoitava julkisen terveydenhuollon Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Yhdenmukaisiin lääketieteellisiin linjauksiin perustuvat diagnoosit takaavat asianmukaisen hoidon kuntoutujille. Mikäli aivovammakuntoutujille tehdään diagnooseja, jotka eivät kestä ulkopuolista tarkastelua, voi se johtaa aivovammadiagnoosien kyseenalaistamiseen laajemmin. Siksi pidämme tärkeänä, että Valvira tutkii kyseisen neurologin toimintaa, toteaa Validia Kuntoutuksen hallituksen puheenjohtaja Juha Rantanen.

Validia Kuntoutuksen Peltolalta tilaama omavalvontaselvitys potilasturvallisuuden ja hoidon laadun varmistamiseksi on tehty noudattaen potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antaman asetuksen mukaisia potilasasiakirjojen salassapitosäännöksiä ja -velvoitteita, sekä niitä täsmentävää Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta.

Peltolan tekemässä arvioinnissa kävi ilmi useiden Validia Kuntoutuksessa tehtyjen aivovammadiagnoosien poikenneen aivovammakuntoutujien saamista muista lääketieteellisistä arvioista. Selvitys koski aikaväliä 1.5.2014–31.12.2016, jolloin Validia Kuntoutuksessa kuntoutettiin kaiken kaikkiaan 298 saman diagnoosin saanutta, ensimmäistä kertaa Validia Kuntoutuksessa ollutta aivovammakuntoutujaa. Näistä Peltolan selvitykseen valikoitui 117 tapausta, joista 36 tapauksessa oli diagnoosiluokitusta kuntoutuksen aikana muutettu lähettävän tahon alkuperäistä arviota vaikeammaksi tai arvio oli muutoin epäluotettava tai virheellinen. Peltolan mukaan näitä tapauksia yhdistävänä tekijänä on muutaman asiantuntijan joukko, josta yksi on työskennellyt Validia Kuntoutuksen neurologina. Kyseinen neurologi ei enää työskentele Validia Kuntoutuksen palveluksessa.

Ongelmallisissa arvioissa kaikki aivovammakuntoutujan oireet on liitetty suoraan oletettuun aivovammaan ilman, että arviointia vaikeuttavia tekijöitä, kuten muita sairauksia tai psyykkisiä tekijöitä on otettu huomioon. Virheellisissä arvioissa ei ole noudatettu aivovammojen Käypä hoito -suositusta.

Diagnostiikan epäselvyyksiin liittyy lisäksi epäilyn kohteena olevan neurologin sekä muutaman muun asiantuntijan systemaattinen ja pitkään jatkunut yhteistyö aivovammakuntoutujien vakuutusyhtiöitä vastaan käymiin korvausoikeudenkäynteihin keskittyneen juristin kanssa.

–        Haluamme tarjota aivovammakuntoutujille laadukasta, luotettavaa ja Käypä hoito -suositusten mukaista kuntoutusta, ja otamme kaikki epäilyt potilasturvallisuuden mahdollisesta vaarantumisesta äärimmäisen vakavasti. Tässä vaiheessa asian jatkotutkinta sekä mahdollinen toimenpiteiden käynnistäminen on tehdyn selvityspyynnön myötä siirtynyt Valviralle, Rantanen jatkaa.

Päähän kohdistuneista vammoista on Suomessa laadittu Käypä hoito -suositus, jossa on määritelty aivovamman vähimmäiskriteerit. Päähän kohdistuneen iskun ja sen jälkeisen oireiston syy­-seuraus-suhteen arvioimisessa alkuvaiheen tilannearvio on oleellinen; pelkkä päähän kohdistunut isku ei riitä osoitukseksi aivovammasta. Käypä hoito -suositus on päivitetty 2017.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kristiina Silver, p. 040 705 3916, kristiina.silver@validia.fi, Validia Kuntoutus
Fysiatrian ja kirurgian erikoislääkäri Mikko Kannisto, hallituksen jäsen, p. 040 528 2799, mikko.kannisto@fimnet.fi, Validia Kuntoutus

Käypä hoito -suositus aivovammoihin liittyen:
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi18020

Validia Kuntoutus (Invalidiliiton Kuntoutus Oy) on osa Invalidiliitto-konsernia ja tarjoaa aivo- ja selkäydinvaurioiden sekä muiden neurologisten tai harvinaisten sairauksien kuntouttamista. Validia on lupaus suomalaisesta, asiantuntevasta ja yhteiskunnallista hyvinvointia lisäävästä palvelusta. Lisätietoa löydät osoitteesta www.validia.fi/kuntoutus.

 

Tutkimusavunpyyntö PsM Jaana Pihlajamäeltä Tampereen yliopistosta

Hyvä Aivovammaliiton jäsen!

Oletko saanut aivovamman ja palannut tai yrittänyt palata työelämään sen jälkeen? Pyydän Sinua ystävällisesti vastaamaan sähköiseen kyselyyn alla.

Kyselyn tavoitteena on saada tietoa työllistymisestäsi ja työtyytyväisyydestäsi sekä näihin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimus keskittyy kokemuksiisi työyhteisöstä ja lähiesimiehen toiminnasta. Kyselyyn voi vastata muilta osin, vaikka Sinulla ei olisi työyhteisöä tai esimiestä.

Olet tärkeä osa aivovammatutkimusta: Vastauksesi ovat merkityksellisiä riippumatta siitä, miten työelämään pääsysi on edennyt. Vastaamalla autat kehittämään työhön paluuta helpottavia käytäntöjä aivovammojen yhteydessä.

Vastaaminen vie aikaa noin 10-15 minuuttia. Palautteet kerätään nimettöminä ja käsitellään luottamuksellisesti. Tulokset analysoidaan ja raportoidaan isoissa ryhmissä, joista ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Kysely on auki 30.4.2018 asti.

Kootut tulokset julkaistaan Aivoitus-jäsenlehdessä, Aivovammaliiton kotisivuilla ja psykologian lisensiaatin tutkielmassani.

Kysely löytyy osoitteesta: 

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/20098/lomake.html

Kyselyyn pääset myös linkistä Aivovammaliiton Facebookissa Facebook.com/Aivovammaliitto

Vaihtoehtoisesti voit pyytää paperisen vastauslomakkeen alla olevien yhteystietojen kautta ja palauttaa sen postitse maksutta. Jos Sinulla on muuta kysyttävää tutkimukseen liittyen, otathan yhteyttä.

KIITOS VASTAUKSISTASI!

Ystävällisin terveisin,

Jaana Pihlajamäki, PsM
Tampereen yliopisto

Sähköposti: jaana.pihlajamaki@uta.fi

Hankkeen toteutus: Tampereen yliopisto / Psykologian laitos ja Aivovammaliitto ry