Valtakunnallinen työelämäneuvonta

Työelämäneuvonta voi liittyä esimerkiksi työn hakemiseen, opiskelu- tai työympäristön muutostarpeisiin, osa-aikatyön järjestelyihin, työssä tarvittaviin apuvälineisiin, eri tukimuotoihin tai työkykyä tukeviin palveluihin kuten ammatilliseen kuntoutukseen.

Työelämäneuvontaa saa puhelimitse ja sähköpostilla.

Parkinsonin tauti, liikehäiriösairaudet, aivovamma
Pia Saarenpää
hankevastaava, työelämävalmennus ja -neuvonta
p. 040 518 8141
pia.saarenpaa@neuroliitto.fi

MS-tautia sairastavat ja harvinaiset neurologiset sairaudet
Marju Teinikivi
työelämäasiantuntija, Neuroliitto
p. 0400 813 784
marju.teinikivi@neuroliitto.fi

Katso työelämäneuvonnasta tarkemmin Neuroneuvomon sivulta (linkki avautuu ulkoiselle sivustolle) 

Työelämävalmennus Varsinais-Suomessa

Työelämävalmennukseen liittyvä kehittämistyö kohdistuu erityisesti tilanteisiin, joissa sairauden tai vamman aiheuttamat näkymättömät oireet aiheuttavat haasteita työssä pysymisen, työhön palaamisen ja työn löytämisen suhteen.

Työelämävalmennus tarkoittaa prosessimaista työskentelyä työelämävalmentajan kanssa. Valmennus sisältää useamman tapaamisen, joiden välissä asiakas toteuttaa sovittuja asioita.

Voit hakeutua työelämävalmennuksen asiakkaaksi, mikäli seuraavat kriteerit täyttyvät:

– Asut Varsinais-Suomessa
– Sinulla on aivovamma, Parkinsonin tauti, dystonia tai muu liikehäiriösairaus, MS-tauti tai harvinainen neurologinen sairaus
– Työelämään osallistumisen haasteena ovat erityisesti näkymättömät oireet kuten uupumus tai
– Keskittymisen, tarkkaavaisuuden, hahmottamisen tai muistamisen vaikeutuminen
– Haluat palata tai pysyä työelämässä.

 

© 2020 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU