Vertaistukitoiminta

vertaistuki

Mitä on vertaistukitoiminta?

Vertaistukitoiminta on samanlaisten elämänkokemusten vaihtamista kahden ihmisen välillä tai ryhmässä.

Vertaistuki on arvokas lisä kuntoutumisen ja sopeutumisen tukena. Vertaistuen periaatteet koskevat niin vertaistuen antajaa kuin saajaa. Periaatteet ovat:

  • vapaaehtoisuus
  • yhdenvertaisuus
  • toisen ihmisen kunnioittaminen
  • turvallisuus ja
  • mahdollisuus kokemusten jakamiseen sekä

Kuuntelemisen taito on keskeinen asia.

Aivovammaliitosta välitetään vertaistukihenkilöitä vammautuneille ihmisille ja heidän läheisillensä. Vertaistuesta on apua jokaisessa aivovammautumisen jälkeisessä eri elämänvaiheessa, joka auttaa sopeutumaan muutokseen. Tuki on tärkeää myös muille läheisille vammautuneen ihmisen rinnalla.

Aivovammayhdistyksillä on paljon erilaista toimintaa, joissa vertaistuellisuus korostuu ja tapaat muita saman elämänmuutoksen kokeneita ihmisiä. Ota yhteyttä lähimpään yhdistykseen tai Aivovammaliittoon ja tule mukaan.

Kun itse haluat auttaa

Aivovammaliitto järjestää vertaistukikursseja joka vuosi. Kurssit järjestetään alueellisten tarpeiden mukaan. Hakijalla tulee olla kokemusta vammautumisen lisäksi siihen sopeutumisesta eli oman tai läheisen vamman pitää olla hyväksytty asia. Lisäksi tarvitaan kykyä myötäelämiseen ja kuuntelemiseen, halua auttaa sekä riittävästi aikaa toimintaan sitoutumiseen.

Vertaistukijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. Kurssin suorittamisen jälkeen voi toimia erilaisissa vertaistukitehtävissä. Jos olet käynyt kurssin joitakin vuosia sitten, olet tervetullut kurssille uudelleen. Vertaistukihenkilöt saavat tukea tehtäväänsä Aivovammaliitosta.

Lisätietoja Aivovammaliiton vertaistukitoiminnasta:
Järjestösuunnittelija
Elina Perttula
elina.perttula(at)aivovammaliitto.fi
puh. 050 306 4181

Hyödyllisiä linkkejä vertaistuesta:

Aivotalo
Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneille suunnattu portaali
Aivolisäke-potilasliitto
Aivoliitto ry
Migreeniyhdistys ry
Muistiliitto ry
Epilepsialiitto ry
Suomen Potilasliitto ry

© 2020 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU