Apua yhdistyshallintoon

Tulorekisteri

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, minne ilmoitetaan kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Vuonna 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot palkoista ja ansiotuloista, sekä
vuodesta 2021 ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. Sähköistä asiointia varten yhdistys tarvitsee Y-tunnuksen.

PRH:n Yhdistysrekisteri uudistuu 18.9.2019 ja sen myötä kaikki tietojärjestelmät ja palvelut uudistuvat.
Yhdistysrekisterin uudistuksen myötä kaikki yhdistykset saavat Y-tunnuksen. Jos yhdistyksellä on jo tunnus, se pysyy samana. Jos yhdistyksellä ei ole tunnusta, niin yhdistyksen ei tarvitse tehdä mitään.
PRH antaa kaikille yhdistyksille Y-tunnuksen automaattisesti. Y-tunnuksen voi katsoa yhdistysrekisterin uudesta tietopalvelusta tai ytj.fi-verkkosivuston yrityshausta.

Alla koottuna oppaaseen ohjeita aivovammayhdistyksille tulorekisteristä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin:

Tulorekisteri ohjeita aivovammayhdistyksille

Apua yhdistyshallintoon

Yhdistyksen hallitus on keskeisessä roolissa yhdistystoiminnassa. Aivovammayhdisten hyvä hallintotapa -oppaassa käsitellään hallitustoiminnan perusperiaatteita, kuten hallitustoimijoiden rooleja, päätöksentekoa ja kokouskäytäntöjä. Opas toimii hyvänä materiaalina myös uusien hallitusjäsenien perehdyttämisessä. Lue opas alla olevasta linkistä:

Aivovammayhdistysten hyvä hallintotapa -opas.

 

Vuosikello toiminnan suunnittelun avuksi

Vuosikello on apuväline yhdistyksen toiminnan suunnitteluun. Siitä voi lukea, mitä säännöllisiä tehtäviä esimerkiksi yhdistyksen hallituksella ja toimintaryhmillä on.

Vuosikello

 

Yhdistyslaki säätelee yhdistysten toimintaa

Yhdistyslaki ja oman yhdistyksen säännöt määrittävät yhdistyksen tapaa toimia. Tutustu oman yhdistyksen sääntöihin. Yhdistyslaki on koottu oppaassa pähkinän kuoreen.

Yhdistyslaki -opas.

Yhdistyslain löydät kokonaisuudessaan osoitteesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503

 

Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

Oppaan tavoite: ”Jotta tietää mitä pitää tietää.”

Aiheina esimerkiksi: Puheenjohtajan rooli ja osaaminen. Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien jakaminen. Yhdistyslaki. Yhdistyksen talouden seuranta. Mitä toimitetaan liittoon? Mitä saatte liitosta?

PJ-paketti.pdf

 

 

 

Mallisäännöt

Yhdistysrekisterissä ennakkotarkastetut aivovammayhdistysten mallisäännöt auttavat esim. uusia yhdistyksiä sääntöjen luomisessa tai olemassa olevia yhdistyksiä sääntöjensä tarkistamisessa. Ennakkotarkastettujen sääntöjen käyttö tuo etuja muutoksia koskevissa maksuissa.

http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/hinnasto.html

Aivovammayhdistyksenmallisaannot1.doc (40 kB)
Mallisäännöt yhdistyksille, joilla on yksi vuosikokous.

Aivovammayhdistyksenmallisaannot2.doc (42 kB)
Mallisäännöt yhdistyksille, joilla on kaksi vuosikokousta.

© 2020 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU