Apua yhdistyshallintoon

Tulorekisteri

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, minne ilmoitetaan kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Vuonna 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot palkoista ja ansiotuloista, sekä
vuodesta 2021 ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. Sähköistä asiointia varten yhdistys tarvitsee Y-tunnuksen.

PRH:n Yhdistysrekisteri uudistuu 18.9.2019 ja sen myötä kaikki tietojärjestelmät ja palvelut uudistuvat.
Yhdistysrekisterin uudistuksen myötä kaikki yhdistykset saavat Y-tunnuksen. Jos yhdistyksellä on jo tunnus, se pysyy samana. Jos yhdistyksellä ei ole tunnusta, niin yhdistyksen ei tarvitse tehdä mitään.
PRH antaa kaikille yhdistyksille Y-tunnuksen automaattisesti. Y-tunnuksen voi katsoa yhdistysrekisterin uudesta tietopalvelusta tai ytj.fi-verkkosivuston yrityshausta.

Alla koottuna oppaaseen ohjeita aivovammayhdistyksille tulorekisteristä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin:

Tulorekisteriohjeita aivovammayhdistyksille löytyy tästä linkistä (pdf)

Apua yhdistyshallintoon

Yhdistyksen hallitus on keskeisessä roolissa yhdistystoiminnassa. Aivovammayhdisten hyvä hallintotapa -oppaassa käsitellään hallitustoiminnan perusperiaatteita, kuten hallitustoimijoiden rooleja, päätöksentekoa ja kokouskäytäntöjä. Opas toimii hyvänä materiaalina myös uusien hallitusjäsenien perehdyttämisessä. Lue opas alla olevasta linkistä:

 Aivovammayhdistysten hyvä hallintotapa-opas löytyy tästä linkistä (pdf)

Hallituksen toimihenkilöiden tehtävät

Puheenjohtajalle löytyy ohjeita alla olevasta linkistä:

Ohjeita aivovammayhdistyksen puheenjohtajalle löytyy tästä linkistä (pdf)

Varapuheenjohtaja:

 • toimii puheenjohtajan sijaisena tarvittaessa
 • hyvän käytännön mukaan auttaa säännöllisesti puheenjohtajaa tehtävien hoidossa

Sihteeri:

 • auttaa tiiviisti hallituksen puheenjohtajaa
 • valmistelee tai auttaa kokouskutsujen laatimisessa
 • kirjoittaa kokouksen pöytäkirjat

Taloudenhoitaja:

 • hoitaa yhdistyksen raha-asioita
 • voi olla joko hallituksen jäsen tai ulkopuolinen taho
 • hoitaa usein kirjanpidon ja tilinpäätöksen -> Aivovammaliitto suosittelee, että aivovammayhdistykset hankkivat tilitoimiston hoitamaan yhdistysten raha-asioita

Vuosikello toiminnan suunnittelun avuksi

Vuosikello on apuväline yhdistyksen toiminnan suunnitteluun. Siitä voi lukea, mitä säännöllisiä tehtäviä esimerkiksi yhdistyksen hallituksella ja toimintaryhmillä on.

Vuosikellon löytyy tästä linkistä (pdf)

Yhdistyksen vuosikokoukset

Yhdistyksen säännöt määrittelevät, onko yhdistysellä yksi vai kaksi kokousta vuodessa. Yhdistyksen vuosikokouksissa käsitellään myös aina sääntöjen määräämät asiat. Kokouskutsu tulee lähettää jäsenille sääntöjen määräämällä tavalla esimerkiksi: kokouskutsu julkaistaan kuukautta ennen kokousta jäsenlehdessä tai kokouskutsu postitetaan kaikille jäsenille kuukautta ennen kokousta.

Kokouskutsussa tulee mainita:

 • yhdistyksen virallinen nimi
 • kokouksen luonna (kevät-, syys-, vuosikokous)
 • kokouspaikka ja tarkka osoite
 • kokousaika
 • käsiteltävät asiat
 • kutsun antamisaika ja paikka
 • kutsun antaja

(listauksen lähde: Yhdistystoiminnan avaimet (Rosengren, Törrönen & Iso-Markku 2018 s. 39)

Esimerkkejä vuosikokousten esityslistoista (laadittu Aivovammayhdistysten mallisääntöjen pohjalta):

Vuosikokouksen esityslistan (yksi kokous vuodessa) malli löytyy tästä linkistä

Kevätkokouksen esityslistan malli löytyy tästä linkistä

Syyskokouksen esityslista löytyy tästä linkistä

Kokouspöytäkirjat

Pöytäkirja on dokumentti kokousessa päätettävistä asioista. Kokouksen puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia, että kokouksen päätöksistä tehdään pöytäkirja. Pöytäkirja toimii tarvittaessa myös todisteena yhdistyksen päätöksistä ja toiminnasta.

Pöytäkirjaan kirjataan:

 • yhdistyksen koko nimi
 • kokouksen laatu (onko kyseessä kevät-, syys-, vai vuosikokous)
 • kokousaika ja -paikka
 • läsnäolijat tai osallistujaluettelo liitteenä
 • puheenjohtajan ja sihteerin nimet
 • kokouksen pykälät (alkutoimet ja jokaisesta asiakokonaisuudesta oma pykälä)
 • puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitus
 • pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset
 • mahdolliset liitteet liitetään mukaan

Yhdistyslaki säätelee yhdistysten toimintaa

Yhdistyslaki ja oman yhdistyksen säännöt määrittävät yhdistyksen tapaa toimia. Tutustu oman yhdistyksen sääntöihin. Yhdistyslaki on koottu oppaassa pähkinän kuoreen.

Yhdistyslaki-opas löytyy tästä linkistä (pdf)

Yhdistyslain löydät kokonaisuudessaan tämän linkin takaa (linkki avautuu ulkopuoliselle sivustolle)

 

Mallisäännöt

Yhdistysrekisterissä ennakkotarkastetut aivovammayhdistysten mallisäännöt auttavat esim. uusia yhdistyksiä sääntöjen luomisessa tai olemassa olevia yhdistyksiä sääntöjensä tarkistamisessa. Ennakkotarkastettujen sääntöjen käyttö tuo etuja muutoksia koskevissa maksuissa.

Prh:n yhdistysrekisterihinnasto löytyy tämän linkin takaa (linkki avautuu ulkopuoliselle sivustolle)

Aivovammayhdistyksen mallisaannot 1 kokous löytyy tästä (doc)
Mallisäännöt yhdistyksille, joilla on yksi vuosikokous.

Aivovammayhdistyksen mallisaannot 2 kokousta löytyy tästä (doc)
Mallisäännöt yhdistyksille, joilla on kaksi vuosikokousta.

© 2021 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU