Liittopäivät 2015


Piristystä ja jaksamista paikallisesta yhteistyöstä

Paikallinen vaikuttaminen paja

Pajassa suunniteltiin alustuksen jälkeen vaikuttamiskampanja tai yhdistyksen vaikuttamissuunnitelma. Paja oli jatkoa 2014 Liittopäivien paikallisen vaikuttamisen pajalle.

Annamaria Marttila, Jaana Vähänikkilä ja Anna-Mari Bruns

Strategiatyö mahdollisuutena

Strategiatyöpaja – sitoutuminen

Strategiatyöpaja – jatkuvuus

Pajassa käytiin läpi liiton strategiaa, pohdittiin miten strategia näkyy yhdistysten toiminnassa.

Anne Porthén ja Heidi Kokko


Sosiaalinen media

Mikä on sosiaalinen media? Miksi ja miten meidän kannattaisi viestiä sosiaalisessa mediassa?

Sosiaalinenmedia-paja

Asta Hietala ja Pia Warvas


Jäsenhankintakampanja käytännössä

Tapausesimerkkinä esiteltiin Tampereen toimintaryhmä: Miten he ovat tehneet jäsenhankintakampanjointia käytännössä?

Jäsenhankinnan paja

Kari-Pekka Rauhala ja Anne Porthén


Hyvinvointia järjestötyössä

Miten onnistumisen kokemukset, yhteenkuuluvuus ja jäsentapaamiset lisäävät jäsenien, tekijöiden ja vastuunkantajien hyvinvointia.

Hyvinvointi yhdistyksissä-paja

Eila Sääskö ja Heidi Kokko


Huoneentaulu liiton strategiasta

Liittopäivien aikana strategiasta muodostui yhteisen työn pohjalta huoneentaulu, jossa strategian ydinteemat ovat tiivistyneet yhteen.

Huoneentaulu

Heidi Kokko© 2020 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU